Treści

Wskazówki dotyczące wyszukiwania informacji o okresie ważności

 • Rejestr winiet prowadzony jest w formie rejestru publicznego przez spółkę akcyjną ds. finansowania autostrad i dróg ekspresowych ASFINAG.
 • Wyszukiwanie informacji o okresie ważności pozwala na sprawdzenie, czy danym pojazdem można poruszać się na autostradzie lub drodze ekspresowej.
 • Dziennie można wykonać maksymalnie trzy wyszukiwania z jednego urządzenia. Zapobiega to wyszukiwaniom na szeroką skalę.

 

Masz pytania? Centrum obsługi ASFINAG jest czynne całą dobę:

  • 0800 400 12 400 (bezpłatnie z AT, DE)
  • *200 (z austriackich sieci komórkowych)
  • +43 1 955 1266 (z wszystkich innych krajów)
  • info@asfinag.at