Treści

Często zadawane pytania dotyczące wyszukiwania informacji o okresie ważności

Czy istnieje różnica między pojęciami: wyszukiwanie informacji o okresie ważności, baza danych ewidencyjnych i rejestr winiet? Czy każdy może uzyskać informacje na temat moich produktów? Jakie uzyskam informacje? Odpowiedzi na te i inne często zadawane pytania zebraliśmy w kompaktowej formie w poniższej sekcji Pytań i odpowiedzi.

Nie. Wszystkie pojęcia określają jeden, publiczny rejestr dostępny pod adresem www.evidenz.asfinag.at, w których każdy, podając numer rejestracyjny, może bezpłatnie sprawdzić, czy posiada elektroniczną winietę lub opłatę odcinkową oraz kiedy traci ona ważność.

Poprzez wyszukiwanie informacji o okresie ważności każda osoba może sprawdzić, czy danym pojazdem można poruszać się na autostradzie lub drodze ekspresowej. Zasadniczo każda osoba może uzyskać takie informacje. Ewidencyjna baza danych informuje jednak tylko o tym, czy pojazd posiada ważną elektroniczną opłatę drogową i na jaki okres ona obowiązuje. Informacje o nieważnych produktach i informacje szczegółowe nie są dostępne. Nie są także udostępniane dane osobowe.

Po udanym zakupie informacja od razu pojawia się w bazie danych ewidencyjnych. Informacje o nieważnych produktach i szczegóły nie są dostępne.

W bazie danych zapisywane są informacje wyłącznie o ważnych elektronicznych opłatach drogowych lub takich, które będą ważne w przyszłości. Z upływem ostatniego dnia ważności elektroniczne opłaty drogowe nie są już widoczne.

Nie, ponieważ wpis do ewidencyjnej bazy danych następuje automatycznie.

Dziennie można wykonać maksymalnie trzy wyszukiwania z jednego urządzenia (komputer stacjonarny, laptop, tablet lub smartfon). W ten sposób można zapobiec wyszukiwaniom na szeroką skalę.

Proszę podać numer rejestracyjny tak, jak został podany podczas rejestracji.

W przypadku rejestracji z Austrii lub Niemiec: zamiast herbu lub plakietki proszę wstawić łącznik. Jeżeli posiadasz „specjalne tablice rejestracyjne”, zwróć uwagę na pole wyboru: „Nie posiadam standardowego numeru rejestracyjnego

W przypadku rejestracji zagranicznych: prosimy nie używać znaków specjalnych ani spacji. Jeżeli posiadasz „specjalne tablice rejestracyjne”, zwróć uwagę na pole wyboru: „Nie posiadam standardowego numeru rejestracyjnego

Sprawdź, jak wpisałeś numer rejestracyjny. Baza danych nie obejmuje informacji o winietach w postaci naklejek.