Treści

Często zadawane pytania dotyczące wyszukiwania informacji o okresie ważności

Czy istnieje różnica między pojęciami: wyszukiwanie informacji o okresie ważności, baza danych ewidencyjnych i rejestr winiet? Czy każdy może uzyskać informacje na temat moich produktów? Jakie uzyskam informacje? Odpowiedzi na te i inne często zadawane pytania zebraliśmy w kompaktowej formie w poniższej sekcji Pytań i odpowiedzi.

Czy istnieje różnica między pojęciami: wyszukiwanie informacji o okresie ważności, baza danych ewidencyjnych i rejestr winiet?

Nie. Wszystkie pojęcia określają jeden, publiczny rejestr dostępny pod adresem www.evidenz.asfinag.at, w których każdy, podając numer rejestracyjny, może bezpłatnie sprawdzić, czy posiada elektroniczną winietę lub opłatę odcinkową oraz kiedy traci ona ważność.

Czy każdy może uzyskać informacje na temat moich produktów? Jakie uzyskam informacje?

Poprzez wyszukiwanie informacji o okresie ważności każda osoba może sprawdzić, czy danym pojazdem można poruszać się na autostradzie lub drodze ekspresowej. Zasadniczo każda osoba może uzyskać takie informacje. Ewidencyjna baza danych informuje jednak tylko o tym, czy pojazd posiada ważną elektroniczną opłatę drogową i na jaki okres ona obowiązuje. Informacje o nieważnych produktach i informacje szczegółowe nie są dostępne. Nie są także udostępniane dane osobowe.

Jak aktualne są informacje w bazie danych ewidencyjnych?

Po udanym zakupie informacja od razu pojawia się w bazie danych ewidencyjnych. Informacje o nieważnych produktach i szczegóły nie są dostępne.

Kiedy dane są usuwane z bazy danych?

W bazie danych zapisywane są informacje wyłącznie o ważnych elektronicznych opłatach drogowych lub takich, które będą ważne w przyszłości. Z upływem ostatniego dnia ważności elektroniczne opłaty drogowe nie są już widoczne.

Czy możliwe jest, aby informacje o moich produktach zostały usunięte z bazy danych jeszcze w trakcie trwania ich okresu ważności?

Nie, ponieważ wpis do ewidencyjnej bazy danych następuje automatycznie.

Dlaczego możliwe są tylko trzy wyszukiwania?

Dziennie można wykonać maksymalnie trzy wyszukiwania z jednego urządzenia (komputer stacjonarny, laptop, tablet lub smartfon). W ten sposób można zapobiec wyszukiwaniom na szeroką skalę.

W jaki sposób mam podać mój numer rejestracyjny?

Proszę podać numer rejestracyjny tak, jak został podany podczas rejestracji.

W przypadku rejestracji z Austrii lub Niemiec: zamiast herbu lub plakietki proszę wstawić łącznik. Jeżeli posiadasz „specjalne tablice rejestracyjne”, zwróć uwagę na pole wyboru: „Nie posiadam standardowego numeru rejestracyjnego

W przypadku rejestracji zagranicznych: prosimy nie używać znaków specjalnych ani spacji. Jeżeli posiadasz „specjalne tablice rejestracyjne”, zwróć uwagę na pole wyboru: „Nie posiadam standardowego numeru rejestracyjnego

Moje wyszukiwanie nie powiodło się. Co robię nie tak?

Sprawdź, jak wpisałeś numer rejestracyjny. Baza danych nie obejmuje informacji o winietach w postaci naklejek.