Obsahy

Časté dotazy k zjišťování platnosti

Existuje rozdíl mezi pojmy zjišťování platnosti, evidenční databanka a evidence známek? Může kdokoli zjistit informace o mých produktech a jaké informace obdržím? Tyto a další často kladené otázky jsme pro Vás kompaktně shrnuli v následující oblasti často kladených otázek.

Existuje rozdíl mezi pojmy zjišťování platnosti, evidenční databanka a evidence známek?

Ne, u těchto pojmů se jedná o veřejný registr, do kterého lze nahlédnout na www.evidenz.asfinag.at, ve kterém může každá osoba zdarma prostřednictvím zadání poznávací značky zjistit, zda vozidlo disponuje digitální známkou nebo digitálním úsekovým mýtem a na jakou dobu platí.

Může kdokoli zjistit informace o mých produktech a jaké informace obdržím?

Zjišťováním platnosti může každá osoba zjistit, zda se dané vozidlo smí pohybovat na dálnici nebo rychlostní silnici. Zásadně může každá osoba provést zjišťování. Evidenční databanka vsak poskytuje pouze informace, zda vozidlo disponuje platným digitálním produktem týkajícím se mýta a na jaké období je platný. Informace o produktech s již prošlou platností nebo detaily nelze zjistit. Rovněž údaje týkající se osob nebudou zveřejněny.

Jak aktuální jsou informace v evidenční datové bance?

Po úspěšném zakoupení se informace objeví také přímo v evidenční datové bance. Informace o produktech s již prošlou platností nebo detaily nelze zjistit.

Kdy se údaje z datové banky vymažou?

Datová banka ukládá pouze informace o platných digitálních produktech týkajících se mýta nebo o produktech, které nabudou platnosti v budoucnu. S uplynutím posledního dne platnosti již nebudou digitální produkty mýta ukázány.

Mohu zařídit, aby informace o mých produktech byly vymazány z datové banky již během jejich platnosti?

Ne, protože zápis do datové banky se uskuteční automaticky.

Proč jsou povolena pouze tři zadání?

Denně jsou povolena pouze tři zadání z jednoho přístroje (desktop, laptop, tablet nebo smartphone). Tak lze předejít velkoplošnému ověřování.

Jak mohu zadat svoji poznávací značku?

Zadejte svoji poznávací značku tak, jak jste ji zadali při registraci.

U poznávacích značek z Rakouska a Německa: Místo erbů nebo plaket prosím uveďte pomlčku. Pokud vlastníte „zvláštní poznávací značku“, všímejte si upozornění: „Nemám standardní poznávací značku“.

U poznávacích značek z jiných zemí: Prosím nepoužívejte zvláštní znaky nebo prázdné znaky. Pokud vlastníte „zvláštní poznávací značku“, všímejte si upozornění: „Nemám standardní poznávací značku“

Moje zadání není úspěšné. Co dělám špatně?

Prosím zkontrolujte zadání poznávací značky. Nalepovací známky nelze ověřit.