Indhold

Hyppige spørgsmål til gyldighedsanmodning

Findes der en forskel mellem begreberne Forespørgsel om gyldighed, Registerdatabase og Vignetregister? Kan alle og enhver forespørge på mine produkter, og hvilke informationer modtager jeg? Vi har sammenstillet disse og andre hyppige spørgsmål helt kompakt til dig i den følgende FAQ-sektion.

Nej, med disse begreber drejer det sig om et offentligt register, der kan hentes på www.evidenz.asfinag.at, og hvor alle via angivelse af en nummerplade kan forespørge på om et køretøj råder over en digital vignet eller over en digital vejafgift, og om for hvilke tidsrum de gælder.

Via forespørgslen om gyldighed kan enhver person afklare, om man må benytte en motorvej eller en motortrafikvej med dette køretøj. Principielt kan alle og enhver gennemføre en forespørgsel. Registerdatabasen leverer dog kun information om hvorvidt køretøjet råder over et gyldigt digitalt vejafgiftsprodukt og for hvilke tidsrum de gælder. Informationer om allerede udløbne produkter eller detaljer kan ikke hentes. Der offentliggøres heller ingen personfølsomme oplysninger.

Efter et korrekt gennemført køb vises informationerne også direkte i registerdatabasen. Udløbne produkter eller detaljer kan ikke hentes.

Databasen gemmer kun informationer om gyldige digitale vejafgiftsprodukter eller produkter, som bliver gyldige i fremtiden. Ved udløbet af den sidste gyldighedsdag vises de digitale vejafgiftsprodukter ikke længere.

Nej, da tilføjelsen i registerdatabasen finder sted automatisk. 

Højst tre daglige forespørgsler er mulige fra en og samme enhed (desktop, laptop, tablet eller smartphone). Således kan man forebygge en overdrevet kontrol.

Indtast din nummerplade sådan som du har angivet den ved registreringen.

Ved nummerplader fra Østrig og Tyskland: I stedet for våbenskjold eller plaketter bedes du venligst indtaste en bindestreg. Skulle du have en "specialnummerplade", bedes du følge anvisningen: "Jeg har ingen standardnummerplade"

Ved nummerplader fra andre lande: Anvend venligst ingen specialtegn eller mellemrum. Skulle du have en "specialnummerplade", bedes du følge anvisningen: "Jeg har ingen standardnummerplade"

Kontrollér venligst indtastningen af nummerpladen. Der kan ikke forespørges på klæbemærkater.