Indhold

Tilgængelighedserklæring

Angivelser i henhold til den østrigske lovgivning vedrørende tilgængelighed på internettet (WZG)

Erklæring om tilgængelighed

Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft (kort benævnt „ASFINAG“) bestræber sig på at gøre sine websites tilgængelige uden hindringer i overensstemmelse med den østrigske lovgivning om tilgængelighed på internettet (WZG) idgF til gennemførsel af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016 om tilgængeligheden af offentlige organers websteder og mobilapplikationer (EU-Tidende L 327 af den 2.12.2016, Side 1).

Denne erklæring om tilgængelighed gælder for websitet https://evidenz.asfinag.at/.

Status på forenelighed med kravene

Dette website er grundet de følgende uforeneligheder og undtagelser delvist foreneligt med Konformitetsniveau AA i "Direktiver for tilgængeligt webindhold – WCAG 2.1" henholdsvis med den gældende europæiske standard EN 301 549 V2.1.2 (2018-08).

Ikke tilgængeligt indhold

I øjeblikket er alt indhold foreneligt med bestemmelserne om tilgængelighed.

Udarbejdelse af denne erklæring om tilgængelighed

Denne erklæring er udarbejdet den 23. september 2020.

Vurderingen af websitets forenelighed med lovgivningen vedrørende tilgængelighed på internettet til gennemførsel af kravene i Direktiv (EU) 2016/2102 fandt sted i form af en selvtest ifølge WCAG 2.0 i Konformitetsniveau AA i september 2020. Der blev foretaget en kontrol af hele websitet https://evidenz.asfinag.at/. Enkelte dele af sideindholdet kontrolleres regelmæssigt af redaktionen før offentliggørelse

Feedback og kontaktoplysninger

Tilbud og services på dette website forbedres og udvides løbende. Vi lægger i den forbindelse stor vægt på brugervenligheden og tilgængeligheden.

Hvis du støder på barrierer, der hindrer din brug af vores website - problemer, der ikke er beskrevet i denne erklæring eller mangler i forhold til en overholdelse af kravene til tilgængelighed - beder vi dig venligst om at meddele os om disse via e-‑mail. Vi vil kontrollere din forespørgsel og kontakte dig hurtigst muligt.

Du bedes venligst fremsende samtlige meddelelser og forslag til info-shop@asfinag.at med emnet "Melding om en hindring på evidenz.asfinag.at". Beskriv venligst problemet og anfør URL(er) på det pågældende website eller dokument.

Fuldbyrdelsesprocedure

Ved ikke-tilfredsstillende svar ud fra ovennævnte kontaktmulighed kan du henvende dig med en klage til det østrigske selskab til fremme af forskning (FFG). FFG vil modtage din klage elektronisk via en kontaktformular.

Kontaktformular for klageorganet

Klagerne kontrolleres af FFG for om de vedrører overtrædelser af forskrifterne i lovgivningen om tilgængelighed på internettet, og i særdeleshed mangler ved overholdelsen af kravene til tilgængelighed, via staten eller et organ, der kan underordnes denne.
Såfremt klagen er berettiget, skal FFG udstede anbefalinger til handling til staten eller de pågældende enheder samt foreslå foranstaltninger, der kan anvendes til en afhjælpning af de foreliggende mangler.

Yderligere informationer om klageprocessen