Sadržaji

Izjava o pristupačnosti

Podatci u skladu sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica (WZG)

Izjava o pristupačnosti

Poduzeće Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft (dalje u tekstu: „ASFINAG”) nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnim u skladu sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica (WZG) u važećoj verziji radi prenošenja Direktive (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016 o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (Službeni list L 327 od 2. 12. 2016., stranica 1).

Ova izjava o pristupačnosti vrijedi za internetske stranice https://evidenz.asfinag.at/.

Stupanj usklađenosti sa zahtjevima

Zbog sljedećih neusklađenosti i iznimaka ove internetske stranice djelomično su usklađene s razinom sukladnosti AA „Direktive o pristupačnim mrežnim sadržajima Web – WCAG 2.1” odn. s važećim europskim standardom EN 301 549 V2.1.2 (2018-08).

Nepristupačni sadržaji

Trenutačno su svi sadržaji usklađeni s odredbama o pristupačnosti.

Izrada ove izjave o pristupačnosti

Ova izjava izrađena je 23. rujna 2020.

Procjena usklađenosti internetskih stranica sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica radi prenošenja zahtjeva Direktive (EU) 2016/2102 provedena je u obliku samotestiranja prema WCAG 2.0 na razini sukladnosti AA u rujnu 2020. Provjerene su sve internetske stranice https://evidenz.asfinag.at/. Uredništvo redovito prije objave provjerava pojedinačne sadržaje stranica.

Povratne informacije i detalji za kontakt

Ponude i usluge na ovim internetskim stranicama kontinuirano se poboljšavaju i proširuju. Pritom su nam jednostavnost upotrebe i pristupačnost vrlo važni.

Ako primijetite prepreke koje vas sprečavaju u korištenju naših internetskih stranica – probleme koji nisu opisani u ovoj izjavi, nedostatke u odnosu na poštovanje zahtjeva pristupačnosti – molimo vas da nas o tome obavijestite e‑poštom. Provjerit ćemo vaš zahtjev i obratiti vam se u najkraćem mogućem roku.

Sve poruke i prijedloge šaljite nam na info-shop@asfinag.at pod predmetom „Prijava prepreke na evidenz.asfinag.at”. Opišite problem i navedite URL odgovarajućih internetskih stranica ili dokumenta.

Postupak izvršavanja zakonodavstva

U slučaju da od prethodno navedenih kontakata ne dobijete zadovoljavajuće odgovore, pritužbu možete uputiti na austrijsko društvo za poticanje istraživanja Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft mbH (FFG). Društvo FFG prima pritužbe elektroničkim putem pomoću obrasca za kontakt.

Obrazac za kontakt žalbenog tijela

Društvo FFG ispituje te pritužbe da bi utvrdilo odnose li se one na to da Savezna Država Austrija ili neka njezina institucija krše odredbe Zakona o pristupačnosti internetskih stranica, posebno nedostatke pri poštovanju zahtjeva pristupačnosti.
Ako su pritužbe utemeljene, društvo FFG Saveznoj Državi Austriji ili odgovarajućim pravnim osobama treba dati preporuke i predložiti mjere za otklanjanje postojećih nedostataka.

Dodatne informacije o postupku podnošenja pritužbe