Sadržaji

Izjava o zaštiti podataka

Odgovorna osoba u slučaju opisane obrade osobnih podataka je ASFINAG Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierung-Aktiengesellschaft, 1030 Beč, Schnirchgasse 17, T +43 50 108-10000, F +43 50 108-10020, office@asfinag.at, FN 92191 a (u daljnjem tekstu: ASFINAG).

Povjerenik za zaštitu podataka dostupan je na: ASFINAG Zaštita podataka, c/o Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierung-Aktiengesellschaft, 1030 Beč, Schnirchgasse 17, datenschutz@asfinag.at, T +43 1 955 1266, F +43 1 955 1277.

Tvrtka ASFINAG Autobahnen- und Schnellstraßen- Finanzierungs-Aktiengesellschaft pridaje veliku važnost zaštiti vaših osobnih podataka. Ako se našom web-trgovinom ne možete koristiti bez davanja osobnih podataka, vaši osobni podatci (kao npr. ime, adresa, e-adresa) koristit će se dobrovoljno i samo uz vašu privolu. To vrijedi i za prosljeđivanje vaših osobnih podataka trećim osobama (poduzećima kćerima ili drugim trećim osobama).

U skladu sa zakonskim zahtjevima poduzeli smo propisane tehničke i organizacijske mjere za elektroničku komunikaciju i zaštitu podataka.

Analiza podataka / Matomo

Naše internetske stranice upotrebljavaju softver otvorenog koda „Matomo” (https://matomo.org/) kao web-alat za analizu. To nam omogućuje analiziranje korištenja web-mjesta. Cilj te analize je poboljšati web-mjesto za vas tako da se, među ostalim, otkriju navigacijski problemi web-mjesta, a funkcije i ponude prilagode vašim željama.

Matomo postavlja niže navedene kolačiće. Podatci prikupljeni unutar kolačića odmah se automatski anonimiziraju tako da se IP adresa sprema skraćeno čime se isključuje otkrivanje vašeg terminala odn. vaših osobnih podataka.

Osim toga, podatci se spremaju samo na našem poslužitelju, a ne prenose drugim poslužiteljima odn. trećim osobama. Prikupljanje podataka s trenutnom anonimizacijom ključno je za rad web-mjesta.

MTCaptcha

Naše web-mjesto koristi se uslugom MTCaptcha kako bi spriječilo automatizirane upite, a dopustilo pristup samo legitimnim korisnicima te se zaštitilo od zlouporabe uslijed neželjene pošte i botova. Kolačići koje postavlja ta usluga služe isključivo za sprečavanje da se botovi i automatske skripte koriste obrascem i neophodni su za rad web-mjesta. Ne prikupljaju se osobni podatci. Detaljnije informacije o zaštiti podataka pri uporabi servisa MTCaptcha možete pronaći pod https://www.mtcaptcha.com/gdpr-captcha.

Kolačići

Pravna osnova za upotrebu funkcijskih kolačića naš je legitimni interes u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (f) OUZP-a radi osiguranja tehničkog rada i osnovnih funkcija naših mrežnih stranica, spremanja odabranih postavki kolačića i radi upravljanja mrežnim stranicama u skladu s tim. Za sve druge kolačiće (osim funkcijskih), pravna osnova za njihovu upotrebu je vaša privola u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) OUZP-a. Imate pravo u bilo kojem trenutku povući svoju privolu, ali to ne utječe na zakonitost obrade izvršene do tog trenutka.

Dalje u tekstu nalazi se popis postavljenih kolačića koje ne treba odobriti:

Naziv Trajanje pohrane Vrsta/svrha
__RequestVerificationToken Kraj sesije Sprečava neovlašteno objavljivanje sadržaja web-mjesta (tzv. Cross-Site-Request-Forgery; krivotvorenje zahtjeva između stranica). Ne sadržava informacije o korisniku.
ASP.NET_SessionId Kraj sesije Višenamjenski kolačić sesije platforme koji upotrebljavaju mrežne stranice temeljene na tehnologiji Microsoft .NET.

.ASPXANONYMOUS

1 sat

Jedinstven ID za anonimne korisnike.

_pk_id

13 mjeseci

Prikuplja statističke podatke o posjetima korisnika na web-mjestu, kao što su npr. broj posjeta, prosječno vrijeme provedeno na web-mjestu i pročitane stranice.

_pk_ses

30 minuta

Upotrebljava ga platforma Matomo Analytics za praćenje prikaza stranice posjetitelja tijekom sesije.

jsV

Kraj sesije

Postavlja ga servis MTCaptcha, a služi za spremanje korištene verzije skripte.

mtv1ConfSum

Kraj sesije

Postavlja ga servis MTCaptcha kao testne podatke za provjeru valjanosti.

mtv1Pulse

Kraj sesije

Postavlja ga servis MTCaptcha kao identifikacijski niz.

contrast

365 dana

Sprema postavku za povećani kontrast kako bi se pri sljedećem posjetu mrežne stranice ova postavka odmah standardno aktivirala.

Dalje u tekstu nalazi se popis postavljenih osnovnih kolačića koje treba odobriti:

Naziv Trajanje pohrane Vrsta/svrha

NonEssentialCookiesAccepted

3 mjeseca

Pohrana odluke o kolačiću za baner

epslanguage

1 godina

Jezične postavke korisnika

Dalje u tekstu nalazi se popis postavljenih kolačića koje treba odobriti ako odobrite sve kolačiće:

Naziv Trajanje pohrane Vrsta/svrha

dtCookie

Sesija

Prati posjet višestrukim upitima o uslugama platforme Dynatrace.

dtLatC

Sesija

Mjeri vrijeme latencije poslužitelja za usluge platforme Dynatrace.

dtPC

Sesija

Upotrebljava se za usluge platforme Dynatracea za prepoznavanje točnih krajnjih točaka.

rxVisitor

2 godine

Definira jedinstveni ID posjetitelja za korisnika usluga platforme Dynatrace kako bi identificirao posjetitelja kojem se trebaju dodijeliti sesije.

Rxvt

Sesija

Sprema vremenske oznake za usluge platforme Dynatrace kako bi se utvrdilo kada sesije započinju i završavaju.

dtSa

Sesija

Upotrebljava se za pohranu kontekstualnih informacija o korisničkim radnjama za usluge platforme Dynatrace na različitim stranicama.

Uporaba bez kolačića nije moguća. 

Dynatrace

Dynatrace stječe uvid u performanse web-aplikacije i način na koji naši korisnici pretražuju web-mjesto. Dynatrace bilježi putanje klikova, greške JavaScripta, vrste preglednika i zemljopisne regije. Ako su prihvaćeni svi kolačići, bilježe se i ime polja i e-adresa, kao i IP adresa. Ti nam podatci pomažu pri detekciji funkcijskih problema. Prikupljeni podatci automatski se brišu nakon 35 dana.

Izjava o zaštiti podataka tvrtke Dynatrace

Informacije o pravima osoba čiji se osobni podatci prikupljaju

U skladu s Uredbom o zaštiti podataka ispitanici imaju sljedeća prava:

1. Pravo na pristup informacijama

Svaka osoba čiji se osobni podatci prikupljaju u svrhu obrade podataka ima pravo – nakon što dokaže svoj identitet – zatražiti od ASFINAG-a potvrdu obrađuju li se njezini osobni podatci. Ako je to slučaj, ispitanik ima pravo na pristup dodatnim informacijama o svrsi i pravnoj osnovi obrade, kategorijama podataka koji se na njega odnose, izvorima podataka, primateljima njegovih podataka, (ne) postojanju automatiziranog odlučivanja, uključujući profiliranje, bilo kakvu mogućnost informiranja o njegovim pravima i obvezama te kopiju osobnih podataka.

2. Pravo na ispravak i brisanje

Ako su osobni podatci netočni ili nepotpuni, ispitanik može, ako je potrebno, putem dodatne izjave – zatražiti ispravak, upotpunjavanje ili brisanje podataka koji se na njega odnose u kontekstu obrade. Tvrtka ASFINAG dužna je obrisati osobne podatke ako je brisanje propisano zakonom odn. ako je opozvana bilo kakva privola za obradu, ako ne postoji daljnja pravna osnova za obradu ili ako osobni podatci više nisu potrebni za svrhe u koje su prikupljeni.

Međutim, pravo na brisanje ne može se ostvariti ako je obrada nužna za ispunjavanje zakonskih obaveza ASFINAG-a, za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri obavljanju službene ovlasti ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

3. Pravo na ograničenje obrade

Svaki ispitanik ima pravo ograničiti obradu svojih osobnih podataka. U tu svrhu mora biti ispunjen jedan od sljedećih preduvjeta:

  • Ispitanik osporava točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se ASFINAG-u omogućuje provjera točnosti osobnih podataka.
  • Obrada je nezakonita i ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe.
  • ASFINAG više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih istovremeno ispitanik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.
  • Ispitanik je uložio prigovor na obradu očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi ASFINAG-a razloge ispitanika.

Međutim, ograničeni podatci mogu se dalje upotrijebiti kako bi se zaštitila prava druge osobe, zbog važnog javnog interesa ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva ASFINAG-a.

4. Pravo na prenosivost podataka

Ispitanik ima pravo primiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je dao ASFINAG-u, u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu te ima pravo, ako je to tehnički moguće, prenijeti te podatke drugom voditelju obrade. Međutim, to pravo postoji samo ako se obrada temelji na pravnoj osnovi ugovora ili privoli ispitanika.

5. Pravo na prigovor

Ispitanik ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega. To pravo postoji samo ako je obrada nužna

  • za izvršenje zadaća u javnom interesu ili
  • za ostvarenje službenih ovlasti prenesenih ASFINAG-u ili
  • za potrebe legitimnih interesa ASFINAG-a ili trećih osoba.

ASFINAG u tom slučaju više ne smije obrađivati osobne podatke, osim ako dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

6. Pravo na prigovor protiv izravnog marketinga

Ako se osobni podatci obrađuju za potrebe izravnog marketinga, ispitanik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega za potrebe takvog marketinga. Ako se ispitanik protivi obradi za potrebe izravnog marketinga, osobni podatci više se ne smiju obrađivati u tu svrhu.

7. Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu

Svaki ispitanik ima pravo na na pritužbu Tijelu za zaštitu osobnih podataka, 40-42, 1030 Wien, dsb@dsb.gv.at.