Obsahy

Vyhlásenie o ochrane údajov

Spoločnosť ASFINAG | Autobahnen- und Schnellstraßen- Finanzierungs-Aktiengesellschaft kladie veľký dôraz na ochranu Vašich osobných údajov. Pokiaľ nie je používanie nášho internetového obchodu bez uvedenia osobných údajov možné, realizuje sa používanie Vašich osobných údajov (napríklad mena, adresy, e-mailovej adresy) vždy na dobrovoľnej báze a je možné len s Vaším súhlasom. To isté platí aj pre prenos Vašich osobných údajov tretím stranám (dcérskym spoločnostiam alebo iným tretím stranám).
 
V súlade s právnymi predpismi pre elektronickú komunikáciu a ochranu údajov sme prijali predpísané technické a organizačné opatrenia.
 
Kedykoľvek máte právo na informáciu, opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov. Pre účely technickej prevádzky internetového obchodu je pri návšteve internetového obchodu ASFINAG uložená IP adresa, dátum, čas a navštívené stránky. Tieto slúžia výlučne na sledovateľnosť v prípade poruchy a odstraňovanie problémov z technického hľadiska. Tieto údaje nebudú ďalej poskytované tretím stranám.
 

Google Analytics/Universal Analytics

Náš internetový obchod (evidenz.asfinag.at) používa službu Google Analytics vrátane funkcií služby Universal Analytics, webovej analytickej služby spoločnosti Google, Inc. („Google“). Pritom nepoužívame žiadne reklamné funkcie a žiadne sledovanie Vašich údajov naprieč zariadeniami na základe ID používateľa.
 
Google Analytics používa tzv. „Cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú na Vašom počítači a umožňujú analýzu ako používate tento internetový obchod. Informácie vygenerované pomocou cookies o používaní internetového obchodu sú spravidla prenášané na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú.
 
Anonymizácia IP (maskovanie IP): Vzhľadom na nejasné právne postavenie pre používanie analytických nástrojov s úplnými IP adresami sa v našom internetovom obchode používa služba Google Analytics s príponou "_anonymizeIp ()". Z tohto dôvodu spoločnosť Google ďalej skracuje Vašu IP adresu pred ďalším používaním ešte v rámci členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore a táto sa teda používa v ešte viac anonymizovanej podobe. Iba vo výnimočných prípadoch sa úplná IP adresa prenesie na server spoločnosti Google do USA a tam sa skráti.
 
Z nášho poverenia bude spoločnosť Google používať tieto informácie na vyhodnotenie Vášho používania internetového obchodu, za účelom zostavenia správ o aktivitách internetového obchodu a aby nám poskytli ďalšie služby spojené s používaním internetového obchodu a používaním internetu.
 
Vašim prehliadačom sprostredkovaná (skrátená) IP adresa v rámci služby Google Analytics nebude spájaná s inými údajmi od spoločnosti Google. Môžete odmietnuť uloženie cookies príslušným nastavením Vášho softvéru prehliadača; upozorňujeme Vás však na to, že v takomto prípade nebudete môcť využívať v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tohto internetového obchodu. Okrem toho môžete zabrániť zaznamenávaniu údajov vygenerovaných súborom „cookie“ a údajom vzťahujúcim sa na využívanie internetového obchodu (vrátane Vašej IP adresy) na Google, ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google tým, že si stiahnete a nainštalujete moodul plug-in prehliadača na  nasledujúcom odkaze (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).
 
Alternatívne k prehliadaču plug-in prehliadača alebo v rámci prehliadačov na mobilných zariadeniach, kliknite, prosím, na tento odkaz, aby ste v budúcnosti zabránili zaznamenávaniu údajov službou Google Analytics v rámci internetového obchodu (výslovný nesúhlas je funkčný len v tomto prehliadači a len pre túto doménu). Pritom sa vo Vašom zariadení uloží cookies výslovného nesúhlasu. Ak v tomto prehliadači odstránite súbory cookie, musíte opätovne kliknúť na tento odkaz znova.
 
Podrobnejšie informácie o podmienkach používania a ochrane údajov služby Google Analytics nájdete na stránke https://www.google.de/intl/de/policies/.

Cookies

Nižšie nájdete zoznam nami stanovených cookies vyžadujúcich súhlas.

Zoznam cookies
Názov cookies vyžadujúcich súhlas Funkcia

_utma doba uloženia 2 roky od vyvolania

_Utmb doba uloženia 30 minút od vyvolania

_utmc doba uloženia do konca relácie

_utma doba uloženia 10 minút od vyvolania

__Utmb doba uloženia 12 hodín od vyvolania

epslanguage Doba uchovávania 1 rok

NonEssentialCookiesAccepted Doba uchovávania 1 rok

counter Doba uchovávania až do konca dňa

_RequestVerificationToken Doba uchovávania až do konca relácie prehliadača

ASP.NET_SessionId Doba uchovávania až do konca relácie prehliadača

referrer Doba uchovávania až do konca relácie prehliadača

.ASPXANONYMOUS Doba uchovávania 20 minút

licenseplate Doba uchovávania 20 minút

licenseplate_country Doba uchovávania 20 minút

Google Analytics

Tieto súbory cookie sa používajú na analýzu počtu návštevníkov internetového obchodu, a aké informácie tam návštevníci hľadali a ktoré stránky boli ako často vyvolávané.

 Nastavenia jazyka

Súhlas používateľa s používaním cookies

Počítadlo pre počet overovaní

Bezpečnostné cookie

Session Information

Zdroj overovania

Anonymná štatistika používania

Naposledy zisťované evidenčné číslo vozidla

Naposledy zisťovaná krajina registrácia vozidlaPoužívanie našich produktov bez cookies nie je možné. Väčšina prehliadačov je nastavená tak, aby automaticky akceptovala cookies. Ak však máte deaktivované uloženie súborov cookies, nebudete môcť naše produkty na shop.asfinag.at používať.