Vsebine

Izjava o varstvu podatkov

Odgovorna za obdelavo podatkov, opisano v nadaljevanju, je delniška družba ASFINAG Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierung-Aktiengesellschaft, 1030 Wien, Schnirchgasse 17, T +43 50 108-10000, F +43 50 108-10020, office@asfinag.at, FN 92191 a (v nadaljevanju "ASFINAG").

Družba ASFINAG, odgovorna za varstvo podatkov, je dosegljiva na: ASFINAG Datenschutz, c/o Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierung-Aktiengesellschaft, 1030 Wien, Schnirchgasse 17, datenschutz@asfinag.at, T +43 1 955 1266, F +43 1 955 1277.

Delniška družba ASFINAG Autobahnen- und Schnellstraßen- Finanzierungs-Aktiengesellschaft si močno prizadeva za varstvo vaših osebnih podatkov. Ker uporaba naše spletne strani brez navedbe osebnih podatkov ni mogoča, je vsakršna nadaljnja uporaba vaših osebnih podatkov (kot so npr. ime, naslov, e-poštni naslov) zgolj prostovoljna in mogoča samo z vašim dovoljenjem. Enako velja tudi za posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam (hčerinskim podjetjem ali drugim tretjim osebam).

V skladu z zakonskimi določili za elektronsko komunikacijo in varstvo podatkov smo upoštevali predpisane tehnične in organizacijske ukrepe.

Analiza podatkov/Matomo

Naša spletna stran kot analitično orodje spletne strani uporablja programsko opremo odprtega vira "Matomo" (https://matomo.org/). Tako lahko izdelamo analizo uporabe spletne strani. Namen te analize je izboljšati spletno stran, tako da npr. lahko najdemo težave pri krmarjenju po spletni strani ter funkcije in ponudbe prilagodimo vašim željam.

Program Matomo namesti spodaj naštete piškotke. V okviru teh piškotkov pridobljeni podatki se takoj samodejno spremenijo v anonimno obliko, pri čemer se IP-naslov skrajša v skrajšani različici, tako da ga ni mogoče dodeliti vaši končni napravi oz. vam.

Poleg tega se podatki shranijo na naš strežnik in se ne posredujejo drugim strežnikom oz. tretjim osebam. Pridobivanje vaših podatkov s takojšnjo pretvorbo le-teh v anonimno obliko je bistvenega pomena za delovanje spletne strani.

MTCaptcha

Naša spletna stran uporablja storitev MTCaptcha, ki preprečuje avtomatizirane poizvedbe in omogoča dostop samo upravičenim uporabnicam in uporabnikom ter tako varuje pred zlorabo lažnim uporabnikom in botom. Piškotki, ki jih uporablja ta storitev, se uporabljajo izključno za preprečitev uporabe obrazca botom in samodejnim skriptam in so nujno potrebni za delovanje spletne strani. Ne uporabljajo se za shranjevanje osebnih podatkov. Podrobnejše informacije o varstvu podatkov pri uporabi storitve MTCaptcha najdete na https://www.mtcaptcha.com/gdpr-captcha.

Piškotki

Pravna podlaga za uporabo funkcionalno potrebnih piškotkov je naš upravičen interes v skladu s čl. 6 odst. 1 lit f GDPR, da zagotovimo tehnično delovanje in osnovne funkcije naše spletne strani in shranimo vaše izbrane nastavitve piškotkov ter temu ustrezno upravljamo našo spletno stran. Za vse ostale piškotke (razen funkcionalno potrebne) je pravna podlaga za uporabo vaša privolitev v skladu s čl. 6 odst. 1 lit a GDPR. Imate pravico, da svojo privolitev kadarkoli prekličete, kar pa ne vpliva na zakonitost že izvedene obdelave do trenutka vašega preklica.

V nadaljevanju je seznam naših piškotkov, za katere privolitev ni potrebna:

Ime Doba hrambe podatkov Vrsta/namen
__RequestVerificationToken Konec seje Preprečuje nedovoljeno nastavitev vsebine spletnih strani (t. i. Cross-Site-Request-Forgery). Ne vsebuje nobenih podatkov o uporabniku.

ASP.NET_SessionId

Konec seje

Večnamenski piškotek za sejo, ki ga uporabljajo spletne strani, ki temeljijo na tehnologiji Microsoft.NET.

.ASPXANONYMOUS

1 ura

Edinstven ID za anonimne uporabnice in uporabnike.

_pk_id

13 mesecev

Zajema statistike o obiskih uporabnika spletne strani, kot je npr. število obiskov, povprečno trajanje ogleda spletne strani in katere strani so bile prebrane.

_pk_ses

30 minut

Uporablja platforma Matomo Analytics za spremljanje, katere strani uporabnik med sejo prikliče.

jsV

Konec seje

Uporablja storitev MTCaptcha za shranjevanje uporabljene različice skripte.

mtv1ConfSum

Konec seje

Uporablja storitev MTCaptcha kot kontrolne podatke za preverjanje pristnosti.

mtv1Pulse

Konec seje

Uporablja storitev MTCaptcha kot identifikacijski niz.

contrast

365 dni

Shrani nastavitev za večji kontrast, tako da bo ob naslednjem obisku spletne strani ta nastavitev že privzeto aktivirana.

V nadaljevanju je seznam naših glavnih piškotkov, za namestitev katerih je potrebna privolitev:

Ime Doba hrambe podatkov Vrsta/namen

NonEssentialCookiesAccepted

3 meseci

Shranjevanje odločitve o pasici piškotkov

epslanguage

1 leto

Jezikovne nastavitve uporabnika

V nadaljevanju je seznam naših piškotkov, za katere je potrebna privolitev pri privolitvi vseh piškotkov:

Ime Doba hrambe podatkov Vrsta/namen

dtCookie

Seja

Spremlja obisk več povpraševanj za storitve Dynatrace.

dtLatC

Seja

Meri čas strežnika za storitve Dynatrace.

dtPC

Seja

Uporablja se za storitve Dynatrace, da je mogoče identificirati pravilne končne točke.

rxVisitor

2 leti

Določi edinstveno ID obiskovalca za uporabnico oz. uporabnika za storitve Dynatrace, da identificira obiskovalko oz. obiskovalca, ki ji oz. mu je treba dodeliti sejo.

Rxvt

Seja

Shrani časovni žig za storitve Dynatrace, da lahko določi začetek in konec sej.

dtSa

Seja

Uporablja se za shranjevanje kontekstnih informacij o dejanjih uporabnika za storitve Dynatrace prek različnih strani.

Uporaba brez piškotkov ni mogoča.

Dynatrace

Dynatrace si pridobi vpoglede v učinkovitost spletne uporabe in krmarjenje naših uporabnikov na spletni strani. Dynatrace zajema poti klikov, napake JavaScript, vrste brskalnikov in zemljepisna območja. Če so bili vsi piškotki sprejeti, bodo zajeta tudi imena polj in e-poštni naslov ter IP-naslov. Ti podatki nam pomagajo prepoznati funkcionalne težave. Zajeti podatki se nato po 35 dneh samodejno izbrišejo.

Izjava o varstvu podatkov Dynatrace

Informacije o pravicah prizadete osebe

V skladu z Zakonom o varstvu podatkov ima prizadeta oseba naslednje pravice:

1. Pravica do informiranja

Vsaka oseba, prizadeta z obdelavo podatkov, ima po tem, ko dokaže svojo identiteto, pravico, od družbe ASFINAG zahtevati informacije o tem, ali se njeni osebni podatki obdelujejo. Če se, ima prizadeta oseba pravico do prejema nadaljnjih informacij o namenu obdelave ter pravni podlagi za obdelavo, kategorijah podatkov, podatkovnih virih, prejemniku svojih podatkov, (ne)obstoju avtomatiziranega sprejema odložitev vključno z izdelavo profila, splošnem pouku o svojih pravicah in dolžnosti ter do prejema kopije svojih osebnih podatkov.

2. Pravica do popravka in izbrisa podatkov

Če so osebni podatki napačni ali nepopolni, lahko prizadeta osebe na osnovi dopolnilne izjave zahteva korekcijo, dopolnitev ali izbris zadevnih podatkov v okviru obdelovalnih namenov. Družba ASFINAG je dolžna izbrisati osebne podatke v primeru, kadar je izbris zakonsko predviden oz. je bila preklicana splošna privolitev za obdelavo, v kolikor ni nadaljnjih pravnih podlag za nadaljnjo obdelavo ali če se osebni podatki več ne potrebujejo za namene, za katere so bili pridobljeni.

Pravica do izbrisa ni podana v primeru, če družba ASFINAG podatke obdeluje v sklopu izpolnitve pravne dolžnosti ali izvajanja naloge, ki je v javnem interesu ali se izvaja v okviru uradnega organa, ali za uveljavljanje, izvedbo ali zagovor pravnih zahtevkov.

3. Pravica do omejitve obdelave

Vsaka prizadeta oseba ima pravico, da omeji obdelavo svojih osebnih podatkov. Pri tem morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

  • če prizadeta oseba vloži pritožbo glede pravilnosti osebnih podatkov in sicer za obdobje, ki družbi ASFINAG omogoča, da preveri pravilnost osebnih podatkov;
  • obdelava ni skladna z zakoni in prizadeta oseba zavrne izbris osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev uporabe osebnih podatkov;
  • ASFINAG osebnih podatkov več ne potrebuje za obdelavo, hkrati pa jih prizadeta oseba potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
  • če prizadeta oseba vloži pritožbo na obdelavo, v kolikor še ni ugotovljeno, ali prevladujejo utemeljeni razlogi družbe ASFINAG do prizadete osebe.

V vsakem primeru pa je mogoče omejene podatke še naprej uporabljati za zaščito pravic druge osebe, za pomemben javni interes ali za uveljavljanje, izvajanje ali zagovor pravnih zahtevkov družbe ASFINAG.

4. Pravica do prenosljivosti podatkov

Prizadeta oseba ima pravico, da prizadete osebne podatke, ki jih je posredovala družbi ASFINAG, prejme v strukturirani, običajni in strojno berljivi obliki in pravico ima, da te podatke posreduje drugi odgovorni osebi. Ta pravica sicer obstaja le, če obdelava temelji na pravni podlagi pogodbe oz. privolitve prizadete osebe.

5. Pravica do ugovora

Prizadeta oseba ima pravico, da na osnovi razlogov, ki izhajajo iz njene posebne situacije, kadarkoli vloži ugovor proti obdelavi prizadetih osebnih podatkov. Pravica obstaja le, če je obdelava

  • potrebna za izvajanje določene naloge, leži v javnem interesu ali
  • se izvaja v okviru uradnega organa in je bila prenesena na družbo ASFINAG, ali
  • je potrebna za ohranitev upravičenih interesov družbe ASFINAG ali tretje osebe.

Družba ASFINAG po tem osebnih podatkov ne bo več obdelovala, razen če lahko dokaže nujne razloge za obdelavo, ki jih je treba zaščititi in ki prevladajo interese, pravice in svobode prizadete osebe oz. če je obdelava potrebna za uveljavljanje, izvajanje ali zagovor pravnih zahtevkov.

6. Pravica do ugovora proti neposrednemu oglaševanju

Če se osebni podatkov obdelujejo v namene neposrednega oglaševanja, ima prizadeta oseba pravico, da kadarkoli prekliče dovoljenje za obdelavo prizadetih osebnih podatkov v tovrstne oglaševalske namene. Če prizadeta oseba nasprotuje obdelavi v neposredne oglaševalske namene, potem se osebni podatki več ne bodo uporabljali v te namene.

7. Pravica do pritožbe pri nadzornem organu

Vsaka prizadeta oseba ima pravico, da vloži pritožbo pri pristojnem organu za varstvo podatkov na naslovu, Barichgasse 40-42, 1030 Dunaj, dsb@dsb.gv.at.