Inhoud

Privacyverklaring

ASFINAG Autobahnen- und Schnellstraßen- Finanzierungs-Aktiengesellschaft hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Voor zover het gebruik van onze webshop niet mogelijk is zonder vermelding van persoonsgegevens, vindt gebruik van uw persoonsgegevens (bijv. naam, adres, e-mailadres) altijd vrijwillig en alleen met uw toestemming plaats. Dit geldt ook voor het doorgeven van uw persoonsgegevens aan derden (dochterondernemingen of andere derden).
 
Wij hebben overeenkomstig de wettelijke voorschriften voor elektronische communicatie en gegevensbescherming de voorgeschreven technische en organisatorische maatregelen getroffen.
 
U heeft te allen tijde recht op informatie, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Voor de technische werking van de webshop worden IP-adres, datum, tijd en bekeken pagina's bij het bezoek aan de ASFINAG-webshop verzameld. Deze dienen uitsluitend voor de traceerbaarheid in geval van storing en probleemoplossing vanuit een technisch oogpunt. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

Google Analytics/Universal Analytics

Onze webshop (evidenz.asfinag.at) gebruikt Google Analytics, inclusief de functies van Universal Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google"). Wij gebruiken daarbij geen reclamefuncties en geen tracking via andere apparaten van uw gegevens middels het gebruikers-ID.
 
Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies", tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de webshop mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de webshop wordt normaliter aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen.
 
IP-anonimisering (IP-Masking): Vanwege de niet volledig duidelijke juridische situatie voor het gebruik van analysetools met volledige IP-adressen, wordt op onze webshop Google Analytics met de uitbreiding „_anonymizeIp()" gebruikt. Uw IP-adres wordt daarom door Google voor verder gebruik binnen lidstaten van de Europese Unie of door andere partijen van de Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte verkort en daardoor alleen verder geanonimiseerd gebruikt. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar verkort.
 
In opdracht van ons zal Google deze informatie gebruiken, om uw gebruik van de webshop te analyseren, om rapporten over de webshop-activiteiten samen te stellen en om ons andere met het webshopgebruik en het internetgebruik verbonden diensten te leveren.
 
Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven (verkorte) IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt de opslag van de cookies door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware voorkomen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van de webshop volledig kunt gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door het cookie gegenereerde en op uw gebruik van de webshop betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) bij Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de onder de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren.
 
Als alternatief voor de browser-plugin of binnen browsers op mobiele apparaten klikt u op deze link om de registratie door Google Analytics binnen de webshop voortaan te verhinderen (de opt-out werkt alleen in de browser en alleen voor dit domein). Daarbij wordt een opt-out-cookie opgeslagen op uw apparaat. Wanneer u uw cookies in deze browser wist, moet u opnieuw op deze link klikken.
 
Nadere informatie over gebruiksvoorwaarden en privacy van Google Analytics vindt u onder https://www.google.de/intl/de/policies/.

Cookies

Di seguito presentiamo un elenco dei cookies dai noi utilizzati e che necessitano di consenso.

Lijst met cookies
Naam van het cookie waarvoor toestemming vereist is Functie

_utma opslagduur 2 jaar vanaf de oproep

_utmb opslagduur 30 minuten vanaf de oproep

_utmc opslagduur tot einde van de sessie

_utmt opslagduur 10 minuten vanaf de oproep

_utmz opslagduur 12 uren vanaf de oproep

epslanguage opslagduur 1 jaar

NonEssentialCookiesAccepted opslagduur 1 jaar

counter opslagduur tot einde van de dag

_RequestVerificationToken opslagduur tot het einde van de browsersessie

ASP.NET_SessionId opslagduur tot het einde van de browsersessie

referrer opslagduur tot het einde van de browsersessie

.ASPXANONYMOUS opslagduur 20 minuten

licenseplate opslagduur 20 minuten

licenseplate_country opslagduur 20 minuten

Google Analytics

Deze cookies worden gebruikt voor de analyse van het aantal webshop-bezoekers en welke informatie zij daar gezocht hebben en welke pagina's hoe vaak werden opgeroepen.

 

 

Taalinstelling

Cookie-toestemming van de gebruiker

Teller voor het aantal van aanvragen

Veiligheids-cookie

Sessie-informatie

Bron van de aanvraag

Anonieme gebruiksstatistiek

Het laatst opgevraagde motorvoertuigkenteken

Het laatst opgevraagde land van registratieHet gebruik maken van onze producten is zonder cookies niet mogelijk. De meeste browsers zijn zo ingesteld, dat ze automatisch cookies accepteren. Wanneer u het opslaan van cookies echter gedeactiveerd heeft, kunt u onze producten op shop.asfinag.at niet gebruiken.