Obsahy

Prohlášení o ochraně údajů

Společnost ASFINAG Autobahnen- und Schnellstraßen- Finanzierungs-Aktiengesellschaft klade velký důraz na ochranu Vašich osobních údajů. Protože používání našeho e-shopu není možné bez uvedení údajů vztahujících se na osobu, probíhá využití Vašich osobních údajů (jako např. jméno, adresa, e-mailová adresa) vždy dobrovolně a pouze s Vašim svolením. Toto platí také pro další předání Vašich údajů třetím stranám (dceřiný podnik nebo jiná třetí strana).
 
Provedli jsme dle zákonných předpisů pro elektronickou komunikaci a ochranu údajů předepsaná technická a organizační opatření.
 
Máte kdykoli právo na sdělení, upravení nebo smazání Vašich osobních údajů. Za účelem technického provozu e-shopu se zjišťují IP adresa, datum, čas a sledované stránky při návštěvě e-shopu ASFINAG. Tyto slouží výhradně ke sledování v případě, že nastane chyba, nebo k odstranění chyby z technického hlediska. Tyto údaje se nepředávají třetím osobám.

Google Analytics/Universal Analytics

Náš e-shop (evidenz.asfinag.at) využívá Google Analytics, včetně funkcí Universal Analytics, webovou analyzační službu společnosti Google Inc. („Google“). Přitom nepoužíváme žádné reklamní funkce a žádné sledování přesahující přístroj Vašich údajů prostřednictvím uživatelského ID.
 
Google Analytics používá takzvané „cookies“, textové soubory, které jsou ukládány do Vašeho počítače a které umožňují analýzu Vašeho využívání e-shopu. Informace o Vašem využívání e-shopu, které jsou zjišťovány prostřednictvím cookies, jsou zpravidla přenášeny na server Google v USA a tam ukládány.
 
IP anonymizování (IP maskování): Na základě nevyjasněné právní situace o používání nástrojů k analýze s celými IP adresami, používáme na našem e-shopu Google Analytics s rozšířením o „_anonymizelp()“. Vaše IP adresa je proto společností Google před dalším použitím ještě v rámci členských států Evropské unie nebo v dalších smluvních státech dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrácena, a tím pádem použita ještě více anonymně. Pouze ve výjimečných případech se celá IP adresa přenese na server Google v USA a tam je zkrácena.
 
V rámci našeho pověření použije Google tuto informaci, aby vyhodnotil využití e-shopu, aby sestavil zprávy o aktivitách e-shopu a aby nám poskytoval další služby spojené s využíváním e-shopu a internetu.
 
IP adresa (zkrácená), která je v rámci Google Analytics zprostředkována Vaším prohlížečem, nebude sloučena s jinými údaji na Google. Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru Vašeho prohlížeče; upozorňujeme Vás však, že v tomto případě možná nebudete moci využít veškeré funkce e-shopu v plném rozsahu. Mimoto můžete shromažďování údajů, vztahujících se k využívání e-shopu (včetně Vaší IP adresy), prostřednictvím cookies a jejich zpracování společností Google zabránit tím, že na následujícím odkazu (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) stáhnete plugin prohlížeče a instalujete ho.
 
Jako alternativu k pluginu na prohlížeči nebo v rámci prohlížečů na mobilních přístrojích klikněte prosím na tento odkaz, aby bylo shromažďování prostřednictvím Google Analytics v rámci e-shopu v budoucnosti zabráněno (Opt Out funguje pouze v tomto prohlížeči a pouze pro tuto doménu). Přitom se na Vašem přístroji uloží opt-out-cookie. Pokud smažete Vaše cookies na tomto prohlížeči, musíte znovu kliknout na tento odkaz.
 
Bližší informace o podmínkách využívání a ochraně dat od Google Analytics naleznete na https://www.google.de/intl/de/policies/.

Cookies

Níže naleznete seznam cookies, které jsme zvolili a které je potřeba odsouhlasit

Seznam cookies
Název cookies, které vyžadují souhlas Funkce

_utma doba uložení 2 roky od spuštění

_utmb doba uložení 30 minut od spuštění

_utmc doba uložení do konce návštěvy stránek

_utmt doba uložení 10 minut od spuštění

_utmz doba uložení 12 hodin od spuštění

epslanguage doba uložení 1 rok

NonEssentialCookiesAccepted doba uložení 1 rok

counter doba uložení do konce dne

_RequestVerificationToken doba uložení do konce relace prohlížeče

ASP.NET_SessionId doba uložení do konce relace prohlížeče

referrer doba ukládání do konce relace prohlížeče

.ASPXANONYMOUS doba uložení 20 minut

licenseplate doba uložení 20 minut

licenseplate_country doba uložení 20 minut

Google Analytics

Tyto cookies jsou využívány k analýze počtu návštěvníků e-shopu a ke zjištění, které informace jsou vyhledávány a které stránky jsou navštíveny a jak často.

 Nastavení jazyka

Souhlas uživatele s používáním cookie

Počítadlo pro počet poptávek

Bezpečnostní cookie

Informace o relaci

Zdroj poptávky

Anonymní statistika používání

Naposledy dotazovaná registrační značka

Naposledy dotazovaná země registraceVyužívání našich produktů není bez cookies možné. Většina prohlížečů je nastavena tak, že cookies automaticky akceptuje. Pokud však chcete ukládání cookies deaktivovat, nemůžete využívat produkty na stránce shop.asfinag.at.