Indhold

Databeskyttelseserklæring

Ansvarlig for den efterfølgende beskrevne databehandling er ASFINAG Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierung-Aktiengesellschaft, 1030 Wien, Schnirchgasse 17, tlf. +43 (0) 50 108-10000, F +43 (0) 50 108-10020, office@asfinag.at, FN 92191 a (efterfølgende kaldt for „ASFINAG“).

Databeskyttelsesrepræsentanten hos ASFINAG kan kontaktes på: ASFINAG Datenschutz, c/o Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierung-Aktiengesellschaft, 1030 Wien, Schnirchgasse 17, datenschutz@asfinag.at, T +43 1 955 1266, F +43 1 955 1277.

Die ASFINAG Autobahnen- und Schnellstraßen- Finanzierungs-Aktiengesellschaft lægger megen vægt på beskyttelsen af dine personfølsomme oplysninger. For så vidt brugen af vores webshop ikke er mulig uden angivelse af personfølsomme oplysninger, finder en anvendelse af dine personfølsomme oplysninger (som f.eks. navn, adresse, e-mailadresse) altid sted frivilligt, og kun med dit samtykke. Dette gælder også videregivelse af dine personoplysninger til tredjepart (datterselskaber eller anden tredjepart).

Vi har truffet de foreskrevne tekniske og organisatoriske forholdsregler i overensstemmelse med de lovmæssige forskrifter for elektronisk kommunikation og databeskyttelse.

Dataanalyse / Matomo

Vores hjemmeside anvender Open Source-softwaren „Matomo“ (https://matomo.org/) som webanalyseværktøj. Det gør det muligt for os at udarbejde en analyse over brugen af hjemmesiden. Denne analyse har til formål at forbedre hjemmesiden for dig, bl.a. ved at navigationsproblemer på hjemmesiden opspores, og funktioner og tilbud tilpasses efter dine ønsker.

Via Matomo indsættes de nedenfor anførte cookies. Data, som indsamles i forbindelse med disse cookies anonymiseres omgående automatisk, ved at din IP-adresse gemmes forkortet og man dermed kan udelukke en identifikation af din terminal hhv. din person.
Desuden gemmes disse data udelukkende på vores server og formidles ikke til andre servere eller tredjepart. Indsamlingen af dine data med omgående anonymisering er ubetinget påkrævet for driften af hjemmesiden.

MTCaptcha

Vores hjemmeside bruger en service fra MTCaptcha for at forhindre automatiserede forespørgsler og for kun at gøre det muligt for legitime brugere at besøge hjemmesiden og beskytte mod ulovlig brug fra spammere og bots. De cookies, som denne service sætter, skal udelukkende forhindre, at bots og automatiske scripter bruger formularen og er absolut påkrævede for at drive hjemmesiden. Der registreres ikke personoplysninger. Supplerende oplysninger om databeskyttelse ved brug af MTCaptcha finder du på https://www.mtcaptcha.com/gdpr-captcha.

Cookies

Retsgrundlaget for brugen af funktionel nødvendige cookies er vores legitime interesse iht. art 6 stk. 1 lit. f) GDPR, for at sikre den tekniske drift og de grundlæggende funktioner i vores hjemmeside samt at gemme dine valgte cookie-indstillinger og til at operere hjemmesiden tilsvarende. For alle andre cookies (end de funktionelt nødvendige) er retsgrundlaget for brugen er dit samtykke iht. art. 6 stk. 1 lit. a) GDPR. Du har til enhver til ret til at tilbagekalde dette samtykke, hvad der ikke påvirker lovligheden af den behandling, der er udført indtil dette tidspunkt.

Efterfølgende finder du en liste over de af os satte cookies, som ikke kræver samtykke:

Navn Lagringsvarighed Type/formål

__RequestVerificationToken

Sessionende

Forhindrer uautoriseret indsættelse af hjemmesideindhold (så kaldt Cross-Site-Request-Forgery). Indeholder ingen informationer og brugeren.

ASP.NET_SessionId

Sessionende

Multi-platform-session-cookie, der bruges af hjemmesider, som baserer på Microsoft.NET teknologi.

.ASPXANONYMOUS

1 time

Unikt ID til anonyme brugere.

_pk_id

13 måneder

Registrerer statistikker over besøg fra brugeren på hjemmesiden, som f.eks. antallet af besøg, gennemsnitlig opholdsvarighed på hjemmesiden og hvilke sider, der blev læst.

_pk_ses

30 minutter

Bruges af Matomo Analytics Platform til at spore den besøgendes hentning af sider under dennes session.

jsV

Afslutning på session

Sættes af MTCaptcha og bruges til at gemme den anvendte script-version.

mtv1ConfSum

Afslutning på session

Sættes af MTCaptcha som kontroldata til validering.

mtv1Pulse

Afslutning på session

Sættes af MTCaptcha som identifikationsstreng.


 contrast

365 dage

Gemmer indstillingen for den forøgede kontrast, for at kunne aktivere denne indstilling som standard ved det næste besøg på websitet.


Efterfølgende finder du en liste over de af os satte cookies, som kræver samtykke:

Navn Lagringsvarighed Type/formål

NonEssentialCookiesAccepted

3 måneder

Lagring af cookiebanner-beslutningen

epslanguage

1 år

Brugerens sprogpræferencer

Efterfølgende finder du en liste over de af os satte cookies, som kræver samtykke ved samtykke til alle cookies:

Navn Lagringsvarighed Type/formål

dtCookie

Session

Forfølger besøg ved flere forespørgsler om Dynatrace-tjenester.

dtLatC

Session

Måler server-reaktionstiden for Dynatrace-tjenesterne.

dtPC

Session

Bruges til Dynatrace-tjenesterne til at identificere de korrekte slutpunkter.

rxVisitor

2 år

Fastlægger et unikt besøger-ID til brugere af Dynatrace-tjenesterne for at identificere de besøgende, som sessionen skal tilordnes.

Rxvt

Session

Gemmer et tidsstempel for Dynatrace-tjenesterne for at konstatere, hvornår sessioner starter og slutter.

dtSa

Session

Bruges til at gemme kontekstinformationer om  brugerhandlinger vedrørende Dynatrace-tjenesterne på tværs af forskellige sider.

Det er ikke muligt at benytte uden cookies.

Dynatrace

Dynatrace får indsigt i ​​webapplikationens ydeevne og i vores brugeres navigation på hjemmesiden. Dynatrace registrerer klikstier, JavaScript-fejl, browsertyper og geografiske regioner. Såfremt alle cookies accepteres, registreres også felterne Navn og E-mailadresse og IP-adressen. Disse data hjælper os med at identificere funktionelle problemer. De indsamlede data slettes automatisk efter 35 dage.

Databeskyttelseserklæring fra Dynatrace

Oplysninger om den berørtes rettigheder

I henhold til GDPR har de registrerede følgende rettigheder:

1. Ret til indsigt

Alle, der er berørt af databehandling, har ret - efter at have bevist deres identitet – at få at vide af ASFINAG, om hans personfølsomme oplysninger bliver behandlet. Hvis dette er tilfældet, er den registrerede berettiget til yderligere oplysninger om formålene samt retsgrundlaget for behandlingen, kategorierne for den registreredes data, datakilderne, modtagerne af den registreredes data, (ikke-)forekomsten af automatiske afgørelser inklusive profilering, en eventuel belæring om sine rettigheder og pligter samt en kopi af personoplysningerne.

2. Ret til berigtigelse og sletning

Hvis de personfølsomme oplysninger er urigtige eller ufuldstændige, kan den berørte person – om nødvendigt ved hjælp af en supplerende erklæring – forlange berigtigelse, fuldstændiggørelse eller sletning af de pågældende data i henhold til behandlingsformålet. ASFINAG er navnlig forpligtet til at slette personoplysninger, hvis sletningen er juridisk tilsigtet eller hvis et eventuelt eksisterende samtykke for behandlingen er blevet tilbagekaldt, hvis der ikke foreligger andre retsgrundlag for behandlingen, eller hvis personoplysninger ikke længere er nødvendige til de formål, som de blev indsamlet til.

Retten til sletning består dog ikke, hvis behandlingen sker for at opfylde en af ASFINAG's retlige forpligtelser eller for at varetage en opgave, der ligger i offentlighedens interesse eller sker ved udøvelse af den offentlige sikkerhed, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

3. Ret til begrænsning af behandlingen

Enhver registreret er berettiget til at få begrænset behandlingen af personoplysninger. For at kunne gøre det, skal en af følgende forudsætninger være opfyldt:

  • Rigtigheden af personoplysningerne bestrides af den registrerede i et tidsrum, der er af en sådan varighed, at ASFINAG kan kontrollere, om personoplysningerne er korrekte.
  • Behandlingen er ulovlig, og den registrerede modsætter sig sletningen af personoplysningerne og anmoder i stedet om, at brugen af personoplysningerne begrænses.
  • ASFINAG har ikke længere brug for personoplysningerne til behandlingsformålene, den registrerede har dog brug for dem for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
  • Hvis den registrerede gør indsigelse mod behandlingen inden det står fast, om ASFINAG's legitime interesser går forud for den registreredes interesser.

Begrænsede data må dog fortsat bruges til beskyttelse af en anden persons rettigheder, til vigtige offentlige interesser eller for at udøve, forsvare eller gøre ASFINAG's retskrav gældende.

4. Ret til overdragelse af data

Den registrerede er berettiget til at modtage personoplysninger, som den registrerede har stillet til rådighed for ASFINAG, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og – såfremt dette er teknisk muligt – at få dem overført til en anden ansvarshavende. Denne ret kan dog kun gøres gældende, hvis behandlingen baserer på et juridisk grundlag, altså en aftale eller et samtykke fra den registrerede.

5. Ret til indsigelse

Af årsager, der er et resultat af den registreredes særlige situation, er han berettiget til til enhver tid at gøre indsigelse mod behandlingen af hans personoplysninger. Denne ret består kun, hvis behandlingen

  • er påkrævet for at varetage en opgave, der er i offentlighedens interesse, eller
  • sker for at varetage offentlighedens interesse, som er overdraget til ASFINAG, eller
  • er påkrævet for at varetage ASFINAG's eller tredjeparts legitime interesser.

ASFINAG behandler således ikke længere personoplysningerne, medmindre virksomheden kan dokumentere vægtige beskyttelsesværdige grunde til behandlingen, der går forud for den registreredes interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller at behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

6. Ret til indsigelse mod direkte markedsføring

Hvis personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har den registrerede til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne til sådan markedsføring. Hvis den registrerede frabeder sig behandlingen til direkte markedsføring, vil vi fremover ikke længere bruge personoplysningerne til disse formål.

7. Klageret hos tilsynsmyndigheden

Enhver berørt har ret til at indgive en klage til databeskyttelsesmyndigheden, Barichgasse 40-42, 1030 Wien, dsb@dsb.gv.at.