Tartalom

Adatvédelmi nyilatkozat

Az alábbiakban leírt adatfeldolgozási feladatok felelőse az ASFINAG Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierung-Aktiengesellschaft, 1030 Wien, Schnirchgasse 17,  T +43 50 108-10000, F +43 50 108-10020, office@asfinag.at, FN 92191 a (a továbbiakban „ASFINAG”).

Az ASFINAG adatvédelmi megbízottját az alábbi címen érheti el: ASFINAG Datenschutz, c/o Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierung-Aktiengesellschaft, 1030 Wien, Schnirchgasse 17, datenschutz@asfinag.at, T +43 1 955 1266, F +43 1 955 1277.

Az ASFINAG Autobahnen- und Schnellstraßen- Finanzierungs-Aktiengesellschaft nagy hangsúlyt helyez az Ön személyes jellegű adatainak védelmére. Amennyiben weboldalunk használata személyes adatok megadása nélkül nem lehetséges, akkor az Ön személyes adatainak (pl. nevének, címének, e-mail címének) felhasználása mindig önkéntesen és csak az Ön hozzájárulásával történik. Ez vonatkozik az Ön személyes adatainak harmadik felek (fiókvállalatok vagy más külső felek) számára történő továbbadására is.

Megfelelünk az elektronikus kommunikációra és adatvédelemre vonatkozó törvényi előírásokban meghatározott műszaki és szervezeti feltételeknek.

Adatok elemzése / Matomo

A weboldalunk a „Matomo“ nyílt forráskódú szoftvert használja  (https://matomo.org/) webelemző eszközként. Ezzel lehetővé válik számunkra a weboldal használatának elemzése. Az elemzés célja az weboldal fejlesztése azáltal, hogy többek közt a weboldal navigációs problémáit feltárjuk, valamint funkciókat ás ajánlatokat az Ön igényeire szabjuk.

A Matomo az alább felsorolt sütiket hozza létre. A sütik révén gyűjtött adatok azonnal automatikusan névtelenítésre kerülnek az IP-cím lerövidítésével, így az Ön végberendezésére ill. az Ön személyére történő visszakövetkeztetés kizárt. Ezen kívül az adatok kizárólag a mi szerverünkön tároljuk, és más szerverekre ill. külső személyek számára azokat nem továbbítjuk. Adatainak azonnali névtelenítésével történő gyűjtés a weboldal működéséhez feltétlenül szükséges.

MTCaptcha

Weboldalunk az MTCaptcha szolgáltatásait használja arra, hogy az automatikus lekérdezéseket megakadályozza, és a jogszerű használatot lehetővé tegye, és a spamekkel és botokkal való visszaélést megakadályozza. A jelen szolgáltatás által elhelyezett sütik kizárólag a formanyomtatványok botok és automatikus szkriptek általi használatát akadályozzák meg, és a weboldal üzemeltetéséhez feltétlenül szükségesek. A személyes adatokat nem rögzíti. Az MTCaptcha alkalmazásával kapcsolatos további információkat itt találja: https://www.mtcaptcha.com/gdpr-captcha.

Sütik

A funkcionálisan szükséges sütik használatának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjának megfelelő jogos érdekünk, hogy biztosítsuk weboldalunk technikai működését és alapvető funkcióit, valamint hogy mentsük az Ön által kiválasztott süti-beállításokat és ennek megfelelően működtessük a weboldalt. A többi, nem funkcionálisan szükséges süti használatának jogalapja az Ön hozzájárulása a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésével összhangban. Önnek joga van bármikor visszavonni beleegyezését, de ez nem érinti az addig végrehajtott adatfeldolgozás jogszerűségét.

Az alábbiakban felsoroljuk az általunk elhelyezett sütiket, amelyeket nem kell engedélyezni.

Név A tárolás időtartama Típus/cél

__RequestVerificationToken

Munkamenet vége

Megakadályozza a weboldal tartalmának jogosulatlan beállítását (ún. Cross-Site-Request-Forgery). Nem tartalmaz semmilyen információt a felhasználóról.

ASP.NET_SessionId

Munkamenet vége

Többcélú platform munkamenet süti, amelyet a weboldalak használnak, amelyek Microsoft .NET technológián alapulnak.

.ASPXANONYMOUS

 óra

Egyedi azonosító névtelen felhasználók számára.

_pk_id

13 hónap

A felhasználónak a weboldal meglátogatásáról hoz létre statisztikát, pl. a látogatások száma, átlagos tartózkodási idő a weboldalon, az elolvasott oldalak.

_pk_ses

30 perc

A Matomo Analytics Platform használja a látogató által a munkamenet során megnyitott oldalak utánkövetésére.

jsV

Munkamenet vége

Az MTChaptcha rögzíti, és az alkalmazott szkript verzió tárolására szolgál.

mtv1ConfSum

Munkamenet vége

Az MTCaptcha rögzíti az érvényesítéshez szükséges ellenőrző adatként.

mtv1Pulse

Munkamenet vége

Az MTCaptcha rögzíti azonosító sztringként.

contrast

365 nap

Tárolja a magasabb kontraszt beállítást, hogy a weboldal legközelebbi meglátogatásakor ez a beállítás azonnal szabványszerűen aktiválódjon.

Az alábbiakban felsoroljuk az általunk elhelyezett szükséges sütiket, amelyeket engedélyezni kell.

Név A tárolás időtartama Típus/cél

NonEssentialCookiesAccepted

3 hónap

A sütivel-bannerrel kapcsolatos döntés tárolása

epslanguage

1 év

A felhasználó nyelvi beállításai

Az alábbiakban felsoroljuk az általunk elhelyezett engedélyezés köteles sütiket, amelyek az összes süti engedélyezésénél szerepelnek:

Név A tárolás időtartama Típus/cél

dtCookie

Munkamenet

A Dynatrace szolgáltatásaival kapcsolatos többszörös lekérdezést követi.

dtLatC

Munkamenet

Méri a szerver késlekedést a Dynatrace szolgáltatáshoz.

dtPC

Munkamenet

A Dynatrace szolgáltatásaihoz használják a helyes végpontok azonosításához.

rxVisitor

2 év

Meghatározza a felhasználó egyedi látogatóazonosítóját a Dynatrace szolgáltatásokhoz, azon látogató azonosításához, akihez a munkameneteket hozzá kell rendelni.

Rxvt

Munkamenet

A Dynatrace szolgáltatás időbélyegeit tárolja, hogy meghatározza a munkamenetek kezdetét és végét.

dtSa

Munkamenet

Különböző oldalakon keresztül tárolja a Dynatrace szolgáltatások felhasználói műveleteivel kapcsolatos környezeti információkat.

Oldalon található használata sütik nélkül nem lehetséges. 

Dynatrace

A Dynatrace betekintést nyer a webalkalmazás teljesítményébe és a weboldalon történő felhasználói navigációba. A Dynatrace rögzíti a kattintási útvonalakat, a JavaScript hibákat, a böngészőtípusokat és a földrajzi régiókat. Amennyiben az összes sütit elfogadták, a mezők neve és az e-mail címek, valamint az IP-címek is rögzítésre kerülnek. Ezek az adatok segítenek nekünk beazonosítani a funkcionális problémákat. A begyűjtött adatok automatikusan törlődnek 35 nap után.

A Dynatrace adatvédelmi nyilatkozata

Információ az adatalanyok jogairól

Az általános adatvédelmi rendelet értelmében az adatalanyok jogai a következők:

1. Tájékoztatáshoz való jog

Az adatfeldolgozás által érintett minden adatalanynak joga van – személyazonossága igazolása után - tájékoztatást kérni az ASFINAG-tól arról, hogy személyes adatai feldolgozása kerülnek-e. Ha igen, abban az esetben az érintettnek jogában áll további tájékoztatást kérnie a feldolgozás céljáról és jogalapjáról, az őt érintő adatok kategóriáiról, az adatforrásokról, az adatok címzettjeiről, egy automatizált döntéshozatal (nem) létezéséről, ideértve a profilalkotást, mindenféle jogáról és kötelezettségéről, valamint kérhet másolatot a személyes adatairól.

2. Helyesbítéshez és törléshez való jog

Amennyiben a személyes adatok helytelenek vagy hiányosak, az érintett szükség esetén kiegészítő nyilatkozat útján, kérheti a feldolgozási célból begyűjtött adatok helyesbítését, kiegészítését vagy törlését. Az ASFINAG köteles törölni a személyes adatokat, amennyiben a törlést törvény írja elő, vagy ha a feldolgozásra vonatkozó hozzájárulás visszavonásra került, ha a feldolgozásnak nincs további jogalapja, vagy ha a személyes adatok már nem szükségesek azokhoz a célokhoz, amelyekhez begyűjtésre kerültek.

Nincs azonban visszavonási jog, ha az adatfeldolgozásra az ASFINAG jogi kötelezettségének teljesítéséhez, közérdekű vagy hatósági jogkör gyakorlásához, illetve jogi követelések érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez van szükség.

3. A feldolgozás korlátozásának joga

Minden adatalany jogosult személyes adatainak feldolgozását korlátozni. Ehhez az alábbi előfeltételek egyikének teljesülnie kell:

  • A személyes adatok helyességét az adatalany vitatja egy olyan időszakra vonatkozóan, amely lehetővé teszi az ASFINAG számára, hogy ellenőrizze a személyes adatok helyességét;
  • A feldolgozás jogellenes, és az adatalany megtagadja a személyes adatok törlését, és helyette a személyes adatok felhasználásának korlátozását kéri;
  • Az ASFINAG-nak többé nincs szüksége a személyes adatokra feldolgozás céljából, ugyanakkor az adatalanynak szüksége van azokra jogai érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez;
  • Ha az adatalany kifogásolta az adatfeldolgozást, és amennyiben nem biztos, hogy az ASFINAG jogos okai meghaladják az adatalanyét.

Azonban korlátozott adatok felhasználhatók egy másik személy jogainak védelmére, fontos közérdekű célból, illetve az ASFINAG jogi követeléseinek érvényesítésére, gyakorlására vagy védelmére.

4. Adatátvitelhez fűződő jog

Az adatalany jogosult arra, hogy strukturált, szokványos és géppel olvasható formátumban megkapja az ASFINAG-hoz továbbított személyes adatokat, vagy ha ez technikailag lehetséges, továbbíthassa azt egy másik felelős személynek. Ez a jog azonban csak akkor áll fenn, ha a feldolgozás egy szerződéses jogalapon vagy az adatalany beleegyezésén alapul.

5. Kifogásolás joga

Az adatalanynak jogában áll bármikor kifogást emelni a személyes adatok feldolgozása ellen az adott helyzetből eredő okok miatt. Ez a jog csak akkor áll fenn, ha a feldolgozás

  • egy közérdekű feladat ellátásához szükséges, vagy
  • az hatósági jogkör gyakorlása során történik, és továbbították azt az ASFINAG-nak, vagy
  • az az ASFINAG vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek védelme érdekében szükséges.

Ekkor az ASFINAG többé nem fogja feldolgozni a személyes adatokat, kivéve, ha olyan nyomós indokkal bizonyítani tudja a feldolgozás szükségességét, amely meghaladja az adatalany érdekeit, jogait és szabadságait, vagy a feldolgozás a jogi követelések érvényesítésére, gyakorlására vagy védelmére szolgál.

6. A közvetlen levélben történő reklámcélú megkeresés kifogásolásának joga

Ha a személyes adatok feldolgozása a közvetlen levélben történő reklámcélú megkeresés érdekében történik, az adatalanynak jogában áll bármikor kifogást emelni az őt érintő személyes adatok ilyen célból történő feldolgozása ellen. Ha az adatalany kifogásolja a reklámcélú megkeresés céljából történő adatfeldolgozást, a személyes adatok nem kerülnek feldolgozásra.

7. A felügyeleti hatósághoz való fordulás joga

Minden adatalanynak joga van panaszt tenni az adatvédelmi hatóságnál, Barichgasse 40-42, 1030 Wien, dsb@dsb.gv.at.