Tartalom

Akadálymentességi nyilatkozat

Az adatok a web hozzáférési törvény (WZG) alapján

Akadálymentességi nyilatkozat

AzAutobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft (autópálya- és gyorsforgalmiút-finanszírozási részvénytársaság)(röviden: „ASFINAG“) törekszik arra, hogy weboldalát aweb hozzáférési törvény (WZG) érvényes változata szerint az EU 2016/2102 Európai Parlament és Tanács 2016. október 26-i rendeletének a közszolgálati létesítmények weboldalainak és mobil alkalmazásainak akadálymentességéről szóló rendeletének megfelelően (hivatali lap L 327 2016. 12. 02., 1. oldal) akadálymentessé tegye.

Ez a weboldalakra vonatkozó akadálymentességi nyilatkozat a következő weboldalra vonatkozik: https://evidenz.asfinag.at/.

A követelményekkel való összeegyeztethetőség státusza

A jelen weboldal a következő össze nem egyeztethetőségek és kivételek miatt részben egyeztethető össze a „WCAG 2.1 - Akadálymentes weboldalak irányelvei” AA szintű megfeleltetési szinttel a vonatkozó EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Európai standard értelmében.

Nem akadálymentesített tartalmak

Jelenleg minden tartalom megfelel az akadálymentességről szóló rendeleteknek.

Akadálymentességi nyilatkozat megtétele

Ezt a nyilatkozatot 2020. szeptember 23-án tesszük.

A WZG-vel való összeegyetethetőséget az (EU) 2016/2102 irányelv követelményeinek megvalósítása érdekében önteszt formájában végezzük a WCAG 2.0 AA megfelelőségi szinten 2020. szeptemberében. A teljes https://evidenz.asfinag.at/ weboldalt ellenőriztük. Az egyes oldaltartalmakat a szerkesztőség a közzététel előtt rendszeresen ellenőrzi.

Visszajelzés és kapcsolattartási adatok

Az kínálatot és a szolgáltatásokat a weboldalon folyamatosan javítjuk és építjük fel. Ennek során a kezelhetőség és a hozzáférés fontos szándék.

Amennyiben olyan akadályokat tapasztal, melyek a weboldal használatát akadályozzák – problémák, melyeket ebben a nyilatkozatban nem írtunk le, olyan hiányosságok, melyek az akadálymentességi követelmények betartására vonatkoznak – kérjük, e‑mailben jelezzék. Megkeresését ellenőrizzük, és a lehető leghamarabb kapcsolatba lépünk Önnel.

Kérjük, hogy minden közlést és megkeresést az info-shop@asfinag.at hivatkozásra küldjön "akadály bejelentése az evidenz.asfinag.at weboldallal kapcsolatban". Kérjük, írja le a problémát, és csatolja az érintett weboldal URL hivatkozás(ai)t vagy a dokumentumot.

Adatvédelmi eljárás

A fent nevezett kapcsolattartási lehetőségek esetén nem megfelelő válaszok miatt panasszal is élhet az Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft mbH (FFG) (Osztrák Kutatási és Fejlesztési Társaság Kft) felé. Az FFG a panasztételi nyomtatvány segítségével elektronikus úton lép kapcsolatba Önnel.

Panasztételi intézmény kapcsolattartási nyomtatványa

Ezeket a panaszokat az FFG annak kapcsán ellenőrzi, hogy a jogsértések a WZG törvény irányelveit sértik-e, különös tekintettel az akadálymentesség betartására vonatkozó hiányok terén, melyek a szövetségre vagy a fölé rendelt intézményre vonatkoznak.
Amennyiben a panasz megalapozott, az FFG a szövetség vagy az érintett jogi fél részére cselekvési javaslatokat tesz, és olyan intézkedéseket javasol, melyek a fennálló hiba elhárítását célozzák meg.

További információk a panaszkezelési eljárásról