Cuprins

Declarație privind accesibilitatea

Indicații conform Legii privind accesibilitatea web (WZG)

Declarație privind accesibilitatea

Compania Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft (denumită pe scurt „ASFINAG“) depune toate eforturile să își facă accesibile paginile sale web în conformitate cu Legea privind accesibilitatea web (WZG) idgF pentru implementarea Directivei (UE) 2016/2102 a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind accesul liber la paginile web și aplicațiile mobile ale instituțiilor publice (Monitorul Oficial L 327 din 2.12.2016, pagina 1).

Această declarație privind accesibilitatea se aplică pentru pagina web https://evidenz.asfinag.at/.

Stadiul compatibilității cu cerințele

Această pagină web este compatibilă parțial cu nivelul de conformitate AA al „Directivelor pentru conținuturi web accesibile – WCAG 2.1" respectiv cu Standardul European aplicabil EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), din cauza incompatibilităților și excepțiilor.

Conținuturi neaccesibile

Momentan toate conținuturile sunt compatibile cu prevederile de accesibilitate.

Crearea acestei declarații privind accesibilitatea

Această declarație a fost creată la 23 septembrie 2020.

Evaluarea compatibilității paginii web cu WZG pentru implementarea cerințelor directivei (UE) 2016/2102 s-a făcut sub forma unui autotest conform WCAG 2.0 în nivelul de conformitate AA din septembrie 2020. S-a verificat întreaga pagină web https://evidenz.asfinag.at/. Conținuturile individuale ale paginilor au fost verificate regulat de redacție înainte de a fi publicate.

Feedback și date de contact

Ofertele și serviciile de pe această pagină web sunt îmbunătățite și extinse în mod continuu. În plus, utilizarea facilă și accesibilitatea sunt extrem de importante pentru noi.

În cazul în care constatați impedimente, care vă împiedică să utilizați pagina noastră web – probleme, care nu sunt descrise în această declarație, deficiențe referitoare la respectarea cerințelor de accesibilitate – atunci vă rugăm să ni le comunicați prin e‑mail. Vă vom verifica solicitarea și vă vom contacta cât de curând posibil.

Vă rugăm să ne trimiteți toate comunicările și sugestiile la info-shop@asfinag.at cu subiectul „Comunicarea unui impediment pe evidenz.asfinag.at”. Vă rugăm să descrieți problema și să ne indicați URL-ul(-urile) paginii web vizate sau al/ale documentului.

Procedura de aplicare a legii

Dacă nu primiți răspunsuri mulțumitoare după ce ați folosit posibilitatea de contact sus-menționată, puteți depune plângere la Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft mbH (FFG). FFG vă accepta plângeri pe cale electronică folosind formularul de contact.

Formular de contact al oficiului de depunere a plângerilor

Aceste plângeri vor fi verificate de către FGG dacă se referă la încălcări ale specificațiilor legii privind accesibilitatea web, îndeosebi deficiențele în ceea ce privește respectarea cerințelor de accesibilitate, de către guvernul federal sau de către o instituție care îi este alocabilă.
Dacă plângerea este îndreptățită, FFG trebuie să pronunțe guvernului federal sau entităților vizate recomandări de acțiune și să îi propună măsuri care folosesc remedierii deficiențelor prezente.

Informații suplimentare privind procedura de depunere a plângerilor