İçerikler

Bariyersizlik Taahhütnamesi

Web Erişilebilirlik Yasası (WZG) uyarınca bilgiler

Bariyersizlik taahhütnamesi

Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft (kısaca „ASFINAG“ olarak anılır) şirketi sunduğu web sayfalarını, Web Erişilebilirlik Yasası (WZG) idgF uyarınca Kamu kurumlarının web sayfaları ve mobil uygulamalarına bariyersiz erişimi mümkün kılan Avrupa Parlamentosunun (AB) 2016/2102 nolu ve Avrupa Komisyonunun 26 Ekim 2016 tarihli direktifin (Resmi Gazete L 327, 2.12.2016 Tarih, Sayfa 1) koşullarını yerine getirerek bariyersiz kılmaya çaba gösteriyor.

İşbu bariyersizlik taahhütnamesinin geçerli olduğu web sayfası: https://evidenz.asfinag.at/.

Taleplerle olan uyumluluk durumu

Aşağıdaki uyumsuzluklar ve istisnalar nedeniyle, bu web sitesi "Bariyersiz Web İçeriği Web Direktifleri - WCAG 2.1" uyumluluk düzeyi AA ile veya geçerli Avrupa standardı EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) ile kısmen uyumludur.

Bariyersiz olmayan içerikler

Şu anda bütün içerikler bariyersiz erişim düzenlemeleriyle uyumludur.

İşbu bariyersizlik taahhütnamesinin hazırlanması

Bu taahhütname 23 Eylül 2020 tarihinde hazırlanmıştır.

(AB) 2016/2102 sayılı Direktifin gerekliliklerinin uygulanması için web sitesinin WZG ile uyumluluğunun değerlendirilmesi, Eylül 2020'de AA uyumluluk düzeyinde WCAG 2.0'a göre bir self test şeklinde gerçekleştirildi. https://evidenz.asfinag.at/ adresindeki web sayfasının tamamı kontrol edildi. Bazı sayfa içerikleri, yayınlanmadan önce editör ekibi tarafından düzenli olarak kontrol edildi.

Geri bildirim ve iletişim bilgileri

Bu web sitesindeki teklifler ve hizmetler sürekli olarak geliştirilmekte ve genişletilmektedir. Kullanılabilirlik ve erişilebilirlik bizim için çok önemlidir.

Web sitemizi kullanmanızı engelleyen herhangi bir engel fark ederseniz - bu beyannamede açıklanmayan sorunlar, erişilebilirlik gerekliliklerine uyumla ilgili eksiklikleri e‑posta ile bildirmenizi rica ederiz. İsteğinizi inceleyip en kısa sürede sizinle iletişime geçeceğiz.

Lütfen tüm mesaj ve önerilerinizi info-shop@asfinag.at adresine "evidenz.asfinag.at sayfasında bir bariyer bildirimi" konusuyla gönderin. Lütfen sorunu açıklayın ve etkilenen web sitesinin veya belgenin URL'lerini bize sağlayın.

Yaptırım metodu

Yukarıdaki iletişim seçeneğinden tatmin edici olmayan yanıtlar almanız durumunda, Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft mbH'ye (FFG) şikayette bulunabilirsiniz. FFG, iletişim formunu kullanarak elektronik olarak şikayetleri alır.

Şikayet bürosu için iletişim formu

Bu şikayetler, Web Erişilebilirlik Yasası hükümlerinin, özellikle erişilebilirlik gerekliliklerine uygun eksiklikler, federal hükümet veya kendisine atanabilecek bir kurum tarafından ihlal edilip edilmediğini belirlemek için FFG tarafından incelenir.
Şikayet haklıysa, FFG federal hükümete veya ilgili tüzel kişilere eylem için tavsiyelerde bulunmalı ve eksiklikleri gidermek için önlemler önermelidir.

Şikayet metodu hakkında ayrıntılı bilgiler