Inhoud

Toegankelijkheidsverklaring

Informatie volgens de Wet digitale toegankelijkheid (WZG)

Verklaring over de toegankelijkheid

De auto- en snelwegfinancieringsmaatschappij (kortweg "ASFINAG") probeert haar websites in overeenstemming met de Wet digitale toegankelijkheid (WZG) zoals gewijzigd voor implementatie van de richtlijn (EU) 2016/2102 Van het Europese parlement en de Raad van 26 oktober 2016 over de onbelemmerde toegang tot de websites en mobiele toepassingen van overheidsinstanties (publicatieblad L 327 van 2.12.2016, pagina 1) barrièrevrij toegankelijk te maken.

Deze verklaring over de toegankelijkheid geldt voor de website https://evidenz.asfinag.at/.

Stand van de compatibiliteit met de vereisten

Deze website is vanwege de volgende onverenigbaarheden en uitzonderingen gedeeltelijk verenigbaar met conformiteitsniveau AA van de "Richtlijnen voor toegankelijke webinhoud Web – WCAG 2.1" respectievelijk met de geldende Europese standaard EN 301 549 v2.1.2 (2018-08).

Niet-toegankelijke inhoud

Op dit moment is alle inhoud verenigbaar met de voorschriften inzake toegankelijkheid.

Opstelling van deze verklaring over toegankelijkheid

Deze verklaring is opgesteld op 23 september 2020.

Die beoordeling van de verenigbaarheid van de website met de WZG voor implementatie van de vereisten van de richtlijn (EU) 2016/2102 gebeurde in de vorm van een zelftest volgend WCAG 2.0 op conformiteitsniveau AA in september 2020. De complete website https://evidenz.asfinag.at/ werd gecontroleerd. De inhoud van individuele pagina's wordt voor publicatie regelmatig gecontroleerd door de redactie.

Feedback en contactgegevens

De aanbiedingen en services op deze website worden doorlopend verbeterd en uitgebreid. Daarbij zijn gebruiksgemak en toegankelijkheid voor ons belangrijk.

Wanneer u belemmeringen opvallen, die de gebruikmaking van onze website hinderen – problemen, die in deze verklaring niet zijn beschreven, gebreken met betrekking tot de aanhouding van de  toegankelijkheidseisen – verzoeken wij u, ons deze per e‑mail mee te delen. We zullen uw verzoek beoordelen en zo snel mogelijk contact met u opnemen.

Stuur alle mededelingen en suggesties naar info-shop@asfinag.at met het onderwerp "Melding van een barrière op evidenz.asfinag.at". Beschrijf het probleem en stuur ons de URL('s) van de betreffende website of het document.

Handhavingsprocedure

Bij onbevredigende antwoorden op de boven genoemde contactmogelijkheid, kunt u een klacht indienen bij de Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft mbH (FFG). De FFG accepteert klachten elektronisch via het contactformulier.

Contactformulier van het klachtenbureau

Deze klachten worden door de FFG onderzocht, of ze betrekking hebben op overtredingen van de voorschriften van de Wet digitale toegankelijkheid, met name gebreken bij de naleving van de toegankelijkheidsvereisten, door de federale overheid of een aan haar toegewezen instelling.
Voor zover de klacht is gerechtvaardigd, moet de FFG aanbevelingen doen aan de federale overheid of de betrokken rechtspersonen en maatregelen voorstellen, om de betreffende gebreken te verhelpen.

Meer informatie over de klachtenprocedure