Obsahy

Prohlášení o přístupnosti

Informace v souladu se zákonem o přístupnosti webu (WZG)

Prohlášení o přístupnosti

Společnost Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft (krátce „ASFINAG“) je vedená snahou o bezbariérové zpřístupnění svých webových stránek v souladu se Zákonem o přístupnosti internetových stránek (WZG) Sb. k realizaci Směrnice (EU) 2016/2102 Evropského parlamentu a Rady ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací veřejných orgánů (Úřední věstník L 327 ze dne 2.12.2016, strana 1).

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky https://evidenz.asfinag.at/.

Stav kompatibility s požadavky

Z důvodu následujících nekompatibilit a výjimek jsou tyto internetové stránky částečně kompatibilní s úrovní shody AA „Směrnice o přístupnosti internetových stránek - WCAG 2.1“, respektive s platnou evropskou normou EN 301549 V2.1.2 (2018-08).

Nepřístupný obsah

V současné době je veškerý obsah v souladu s ustanoveními předpisů o přístupnosti internetových stránek.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno 23. září 2020.

Hodnocení kompatibility internetových stránek se Zákonem o přístupnosti internetových stránek za účelem implementace požadavků směrnice (EU) 2016/2102 bylo provedeno formou autotestu dle WCAG 2.0 na úrovni shody AA v září 2020. Prověřeny byly kompletní internetové stránky https://evidenz.asfinag.at/. Před zveřejněním redakční tým pravidelně kontroluje obsah jednotlivých stránek.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Nabídky a služby na těchto internetových stránkách jsou neustále vylepšovány a rozšiřovány. Snadné použití a dostupnost jsou pro nás přitom velmi důležité.

Pokud si všimnete překážek, které Vám brání v používání našich internetových stránek – problémů, které v tomto prohlášení nejsou popsány, nedostatků týkajících se dodržení požadavků na přístupnost – žádáme Vás, abyste nás informovali prostřednictvím e‑mailu. Vaši připomínku prověříme a co nejdříve Vás budeme kontaktovat.

Veškerá sdělení a podněty zasílejte prosím na adresu info-shop@asfinag.at s předmětem „Meldung einer Barriere auf evidenz.asfinag.at“. Popište prosím problém a uveďte adresu(y) URL příslušné internetové stránky nebo dokumentu.

Vymahatelnost

V případě neuspokojivé odpovědi z výše uvedené možnosti kontaktování se můžete se stížností obrátit na Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft mbH (FFG). FFG přijímá stížnosti elektronicky pomocí kontaktního formuláře.

Kontaktní formulář orgánu pro podání stížnosti

FFG prověřuje, zda se stížnosti týkají porušení ustanovení Zákona o přístupnosti internetových stránek, zejména nedostatků v dodržování požadavků na přístupnost ze strany státu nebo institucí, které k němu lze přiřadit.
Je-li stížnost oprávněná, učiní FFG státu nebo příslušným právním subjektům doporučení dalšího postupu a navrhne opatření k nápravě nedostatků.

Další informace o postupu v případě stížnosti