Vsebine

Izjava o dostopnosti

Podatki v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij

Izjava o dostopnosti

Družba Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft (na kratko "ASFINAG") si prizadeva, da bi svojo spletno stran v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij v vselej veljavni različici za zagotovitev skladnosti z Direktivo (EU) 2016/2102 evropskega Parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnih organov (Uradni list L 327 z dne 2.12.2016, stran 1) naredila neomejeno dostopno.

Ta izjava o dostopnosti velja za spletno stran https://evidenz.asfinag.at/.

Stanje združljivosti z zahtevami

Ta spletna stran je na osnovi naslednjih nezdružljivosti in izjem delno združljiva s stopnjo skladnosti AA "Direktiv za dostopnost spletnih vsebin – WCAG 2.1" oz. z veljavnim evropskim standardom EN 301 549 V2.1.2 (2018-08).

Omejeno dostopne vsebine

Trenutno so vse vsebine združljive z določili za dostopnost spletnih vsebin.

Izdelava te izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila sestavljena 23. septembra 2020.

Ocena združljivosti spletne strani z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij za izvedbo zahtev Direktive (EU) 2016/2102 je bila izvedena v obliki samopreizkusa v skladu z WCAG 2.0 na ravni skladnosti AA septembra 2020. Preverjena je bila celotna spletna stran https://evidenz.asfinag.at/. Uredništvo pred vsako objavo redno preverja posamezne vsebine strani.

Povratne informacije in podatki za stik

Ponudbe in storitve na tej spletni strani se nenehno izboljšujejo in dopolnjujejo. Pri tem je velik poudarek na upravljivosti in dostopnosti.

Če opazite ovire pri uporabi naše spletne strani, t. j. težave, ki niso opisane v tej izjavi, pomanjkljivosti glede skladnosti z zahtevami za dostopnost, vas prosimo, da nam to sporočite po e‑pošti. Pregledali bomo vašo poizvedbo in čim prej stopili v stik z vami.

Vsa sporočila in pomisleke nam pošljite na info-shop@asfinag.at z zadevo "Prijava ovire" na evidenz.asfinag.at". Opišite težav in navedite spletni naslov prizadete spletne strani ali dokumenta.

Postopek uveljavitve

Če iz zgornjega naslova za stik ne prejmete zadovoljivega odgovora, lahko pošljete pritožbo na Avstrijsko agencijo za spodbujanje raziskav (FFG). FFG bo prek obrazca za stik po elektronski poti sprejela pritožbo.

Obrazec za stik organa za pritožbe

Te pritožbe bo FFG preveril, ali morebiti kršijo določila Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, predvsem pa glede pomanjkljivosti pri zagotavljanju skladnosti z zahtevami za dostopnost s strani združenja ali dodeljenega zavoda.
V kolikor je pritožba upravičena, mora FFG združenju ali prizadetim pravnim subjektov izreči priporočila za postopanje ter predlagati ukrepe za odpravljanje pomanjkljivosti.

Nadaljnje informacije o pritožbenem postopku