Inhoud

Veelgestelde vragen over de geldigheidscontrole

Is er verschil tussen de begrippen geldigheidscontrole, validiteitendatabase en vignettenregister? Kan iedereen mijn producten opvragen en welke informatie krijg ik? Deze en andere veelgestelde vragen hebben wij voor u compact in de aansluitende FAQ-rubriek verzameld.

Nee, bij deze begrippen gaat het om een onder www.evidenz.asfinag.at oproepbaar register, waarin iedere persoon gratis door invoer van een kenteken kan controleren, of een motorvoertuig over een digitaal vignet of over een digitale trajecttol beschikt en voor welke perioden deze gelden. 

Middels de validiteitscontrole kan elke persoon controleren, of met dit voertuig een snelweg of autoweg mag worden gebruikt. In principe kan elke persoon dit controleren. De validiteitendatabase geeft echter alleen de informatie, of het voertuig over een geldig digitaal tolproduct beschikt en voor welke periode dit geldt. Informatie over reeds verlopen producten of details kan niet worden opgeroepen. Er worden ook geen persoonsgerelateerde gegevens gepubliceerd. 

Na geslaagde aankoop verschijnt de informatie ook direct in de validiteitendatabase. Verlopen producten of details kunnen niet worden opgeroepen. 

De database slaat alleen informatie op over geldige digitale tolproducten of producten, die in de toekomst geldig worden. Na het verstrijken van de laatste validiteitsdag worden de digitale tolproducten niet meer weergegeven.

Nee, omdat de invoer in de validiteitendatabase automatisch plaatsvindt. 

Per dag zijn maximaal drie controles vanaf een en hetzelfde eindapparaat (desktop, laptop, tablet of smartphone) mogelijk. Zo kan controle van een al te groot gebied worden voorkomen.

Voer uw kenteken in, zoals u het bij de registratie heeft ingevoerd.

Bij kentekens uit Oostenrijk en Duitsland: In plaats van wapens of stickers voert u een koppelteken in. Wanneer u een „speciaal kenteken“ heeft, let dan op de aanwijzing: „Ik heb geen standaardkenteken“

Bij kentekens uit andere landen: Gebruik geen speciaal tekens of spaties. Wanneer u een „speciaal kenteken“ heeft, let dan op de aanwijzing: „Ik heb geen standaardkenteken

Controleer de kenteken-invoer. Stickervignetten kunnen niet worden gecontroleerd.