Obsahy

Časté otázky týkajúce sa overenia platnosti

Existuje rozdiel medzi pojmami overenie platnosti, databáza záznamov a evidencia diaľničnej známky? Môže ktokoľvek zisťovať informácie o mojich produktoch, a aké informácie dostanem ja? Tieto a ďalšie často kladené otázky sme pre Vás kompaktne zostavili v nasledujúcej časti „Často kladené otázky“.

Nie, pri týchto pojmoch sa jedná o verejný register, do ktorého mö6ete nahliadnuť na webovej stránke www.evidenz.asfinag.at, v ktorom môže každá osoba bezplatne, zadaním evidenčného čísla vozidla overiť informáciu, či motorové vozidlo má digitálnu diaľničnú známku alebo digitálne úsekové mýto a pre ktoré obdobia tieto platia. 

Overením platnosti môže akákoľvek osoba zistiť, či smie s týmto motorovým vozidlom používať diaľnicu alebo rýchlostnú komunikáciu. Vyhľadávanie môže v zásade vykonávať akákoľvek osoba. Databáza záznamov však poskytuje len informáciu o tom, či má motorové vozidlo platný digitálny mýtny produkt a pre ktoré obdobia sú tieto platné. Nemôžete vyvolávať informácie o produktoch, pri ktorých už platnosť vypršala, alebo zisťovať detaily. Taktiež sa nezverejňujú žiadne osobné údaje. 

Po úspešnom zakúpení sa informácia okamžite zobrazí v databáze záznamov. Informácie o produktoch, pri ktorých už platnosť uplynula alebo podrobnosti získať nemôžete. 

V databáze sa ukladajú len informácie o platných digitálnych mýtnych produktoch alebo produktoch, ktoré budú platné v budúcnosti. Uplynutím posledného dňa platnosti sa už digitálne mýtne produkty zobrazovať nebudú.

Nie, pretože zápis do databázy záznamov sa vykonáva automaticky. 

Denne sú možné maximálne tri vyhľadania z jedného a zistenia z toho istého koncového zariadenia (na počítači, laptope, tablete alebo smartfóne). Takto sa môže predísť rozsiahlemu overovaniu.

Pri evidenčných číslach vozidiel z Rakúska a Nemecka: Namiesto erbu alebo plakety zadajte prosím spojovník. Ak máte „špeciálne evidenčné číslo“, venujte pozornosť nasledujúcemu upozorneniu: „Nemám štandardné evidenčné číslo

Pri evidenčných číslach z iných krajín: Nepoužívajte prosím žiadne špeciálne znaky alebo medzery. Ak máte „špeciálne evidenčné číslo“, venujte pozornosť nasledujúcemu upozorneniu: "Nemám štandardné evidenčné číslo

Prekontrolujte prosím, zadanie evidenčného čísla vozidla. Nalepovacie diaľničné známky nemožno skontrolovať.