Obsahy

Časté otázky týkajúce sa overenia platnosti

Existuje rozdiel medzi pojmami overenie platnosti, databáza záznamov a evidencia diaľničnej známky? Môže ktokoľvek zisťovať informácie o mojich produktoch, a aké informácie dostanem ja? Tieto a ďalšie často kladené otázky sme pre Vás kompaktne zostavili v nasledujúcej časti „Často kladené otázky“.

Nie, pri týchto pojmoch sa jedná o verejný register, do ktorého môžete nahliadnuť na webovej stránke www.evidenz.asfinag.at, v ktorom môže každá osoba bezplatne, zadaním evidenčného čísla vozidla overiť informáciu, či motorové vozidlo má digitálnu diaľničnú známku alebo digitálne úsekové mýto a pre ktoré obdobia tieto platia. 

Overením platnosti môže akákoľvek osoba zistiť, či smie s týmto motorovým vozidlom používať diaľnicu alebo rýchlostnú komunikáciu. Vyhľadávanie môže v zásade vykonávať akákoľvek osoba. Databáza záznamov však poskytuje len informáciu o tom, či má motorové vozidlo platný digitálny mýtny produkt a pre ktoré obdobia sú tieto platné. Nemôžete vyvolávať informácie o produktoch, pri ktorých už platnosť vypršala, alebo zisťovať detaily. Taktiež sa nezverejňujú žiadne osobné údaje. 

Po úspešnom zakúpení sa informácia okamžite zobrazí v databáze záznamov. Informácie o produktoch, pri ktorých už platnosť uplynula alebo podrobnosti získať nemôžete. 

V databáze sa ukladajú len informácie o platných digitálnych mýtnych produktoch alebo produktoch, ktoré budú platné v budúcnosti. Uplynutím posledného dňa platnosti sa už digitálne mýtne produkty zobrazovať nebudú.

Nie, pretože zápis do databázy záznamov sa vykonáva automaticky. 

Denne sú možné maximálne tri vyhľadania z toho istého koncového prístroja (na počítači, laptope, tablete alebo smartfóne). Takto sa môže predísť rozsiahlemu overovaniu.

Zadajte svoje evidenčné číslo tak, ako ste ho zadali pri registrácii.

Pri evidenčných číslach vozidiel z Rakúska a Nemecka: Namiesto erbu alebo plakety zadajte prosím spojovník. Ak máte „špeciálne evidenčné číslo“, venujte pozornosť nasledujúcemu upozorneniu: „Nemám štandardné evidenčné číslo

Pri evidenčných číslach z iných krajín: Nepoužívajte prosím žiadne špeciálne znaky alebo medzery. Ak máte „špeciálne evidenčné číslo“, venujte pozornosť nasledujúcemu upozorneniu: "Nemám štandardné evidenčné číslo

Prekontrolujte prosím, zadanie evidenčného čísla vozidla. Nalepovacie diaľničné známky nemožno skontrolovať.