Obsahy

Informácie k overeniu platnosti

 • Evidenciu diaľničných známok spravuje ako verejný register spoločnosť ASFINAG Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft.
 • Overením platnosti môžete zistiť, či smiete s týmto motorovým vozidlom používať diaľnicu alebo rýchlostnú komunikáciu.
 • Denne sú možné maximálne tri vyhľadania z jedného a toho istého koncového zariadenia. Takto sa predíde rozsiahlemu zisťovaniu.

 

Máte ešte nejaké otázky? Servisné centrum ASFINAG je Vám k dispozícii 24 hodín denne:

  • 0800 400 12 400 (bezplatne z AT, DE)
  • *200 (z rakúskej mobilnej siete)
  • +43 1 955 1266 (zo všetkých ostatných krajín)
  • info@asfinag.at