İçerikler

Verilerin gizliliği beyanı

Aşağıda açıklanan veri işleme düzenlemelerinin sorumlusu ASFINAG Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierung-Aktiengesellschaft, 1030 Wien, Schnirchgasse 17, T +43 50 108-10000, F +43 50 108-10020, office@asfinag.at, FN 92191 a (aşağıda „ASFINAG“ olarak anılacaktır).

ASFINAG Veri koruma görevlisinin irtibat adresi: ASFINAG Datenschutz, c/o Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierung-Aktiengesellschaft, 1030 Wien, Schnirchgasse 17, datenschutz@asfinag.at, T +43 1 955 1266, F +43 1 955 1277.

Die ASFINAG Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft şirketi kişisel bilgilerinizin korunmasına büyük önem verir. Web sayfamız kişisel bilgileriniz girilmeden kullanılamadığında kişisel bilgilerinizin (örneğin soyadı, adres, e-posta adresi) kullanımı gönüllülük temelinde ve sizin onayınız ile olur. Bu kişisel verilerinizin üçüncü taraflara (kardeş firma veya diğer üçüncü taraflar) verilmesinde de geçerlidir.

Elektronik iletişim ve veri korumayı düzenleyen kanunlar uyarınca teknik ve organizasyon yapısını oluşturduk.

Veri analizi / Matomo

Web sayfamız, web analiz aracı olarak “Matomo” (https://matomo.org/) açık kaynak yazılımını kullanmaktadır. Bu şekilde, uygulamanın kullanımının bir analizini oluşturmamızı sağlamaktadır. Bu analiz, web sayfasının navigasyon sorunlarını bularak ve özellikleri ve seçenekleri ihtiyaçlarınız doğrultusunda düzenleyerek web sayfasını sizin için geliştirme amacı gütmektedir.

Aşağıda listelenen çerezler Matomo tarafından kullanılır. Çerezler çerçevesinde iletilen veriler, IP adresi kısaltılmış halde kaydedilmek ve böylece cihazınız ya da kimliğiniz hariç tutulmak suretiyle anında otomatik bir biçimde anonimleştirilir

Ayrıca veriler sadece sunucumuzda kaydedilir ve başka sunuculara ya da üçüncü kişilere aktarılmaz. Verilerinizin anında anonimleştirilmesiyle belirlenmesi, web sayfasının çalışması için zorunludur.

MTCaptcha

Web sayfamız otomatik sorguları engellemek ve sadece meşru kullanıcıların erişimini mümkün kılmak ve spammer ve botlar tarafından kötü niyetli kullanımdan korumak için MTCaptcha hizmetini kullanır. Bu hizmetin devreye soktuğu çerezler, botlar ve otomatik komut dizileri tarafından form kullanımını engellemeye yarar ve web sayfasının çalışması için kesinlikle gereklidir. Kişisel veriler kaydedilmez. MTCaptcha kullanımında veri korumayla ilgili daha fazla bilgiyi şurada bulabilirsiniz https://www.mtcaptcha.com/gdpr-captcha.

Çerezler

Fonksiyonel olarak gerekli çerezlerin kullanım yasal dayanağı DSGVO Kanunu Madde 6 Par. 1 lit f, uyarınca olan haklı gerekçemiz ile birlikte web sayfamıızın teknik işletimini ve temel fonksiyonlarını güvenceye alma, seçtiğiniz çerez ayarlarını kaydetme ve web sayfasını buna göre işletmektir. Tüm diğer çerezler için (fonksiyonel gerek olanların dışında) yadsal dayanak DSGVO Kanunu Madde 6 Par. 1 lit a uyarıncadır. Onayınızı her zaman iptal etme hakkınız bulunur, fakat bu iptal o zamana kadar olan verilerin  işlenmesini içermez.

Aşağıda onay zorunluluğu bulunan ve tarafımızdan kullanılan çerezlerin listesi açıklanmıştır:

Adı Kaydedilme süresi Türü/Amacı

__RequestVerificationToken

Oturum sonu

Web sayfası içeriklerini izinsiz olarak değiştirmeyi engeller (Cross-Site-Request-Forgery). Kullanıcı hakkında bilgi içermez.

ASP.NET_SessionId

Oturum sonu

Web sayfaları tarafından kullanılan Microsoft.NET teknolojisi bazlı çok amaçlı platform oturum çerezi.

.ASPXANONYMOUS

1 saat

Anonim kullanıcılar için kesin ID

_pk_id

13 ay

Örn. ziyaret sayısı, web sayfasında kalış süresi ve hangi sayfaların okunduğu gibi kullanıcının web sayfasındaki ziyaretleri hakkında istatistikleri kaydeder.

_pk_ses

30 dakika

Oturum sırasında ziyaretçinin sayfa görüntülemelerini izlemek için Matomo Analytics Platform tarafından kullanılır.

jsV

Oturum sonu

MTCaptcha tarafından ayarlanır ve kullanılan komut dizisi sürümünün kaydedilmesine yarar.

mtv1ConfSum

Oturum sonu

MTCaptcha tarafından onaylama için kontrol verileri olarak ayarlanır.

mtv1Pulse

Oturum sonu

MTCaptcha tarafından kimlik dizilimi olarak ayarlanır.

contrast

365 gün

Web sayfasını bir sonraki ziyarette artırılmış kontrast için ayarı varsayılan olarak etkinleştirmek için bu ayarı kaydeder.

Aşağıda onay zorunluluğu bulunan ve tarafımızdan kullanılan önemli çerezlerin listesi açıklanmıştır:

Adı Kaydedilme süresi Türü/Amacı

NonEssentialCookiesAccepted

3 ay

Cookie-Banner kararı kaydı

epslanguage

1. yıl

Kullanıcının dil önceliği

Aşağıda tüm çerezler onaylandığında onay zorunluluğu bulunan ve tarafımızdan kullanılan önemli çerezlerin listesi açıklanmıştır:

Adı Kaydedilme süresi Türü/Amacı

dtCookie

Oturum

Dynatrace hizmetlerini sorgulayanları takip için kullanılır.

dtLatC

Oturum

Dynatrace hizmetleri için server latens süresini ölçer.

dtPC

Oturum

Doğru son noktaları tanımlamak için Dyntrace hizmetleri için kullanılır.

rxVisitor

2 yıl

Kullanıcı için kesin bir ziyaretçi ID numarası oluşturur veya Dynatrace hizmetlerini kullananları belirler, böylece oturumun tanımlanacağı kullanıcılar ilişkilendirilebilir.

Rxvt

Oturum

Oturumun ne zaman başladığı ve bittiğini görebilmek için Dynatrace hizmet süresini kaydeder.

dtSa

Oturum

Dynatrace hizmetlerini kullanan kullanıcı aksiyonlarının konteks bilgilerini çeşitli sayfalarda kaydetmek için kullanılır.


Sayfasında çerezler olmadan kullanımı mümkün değildir.

Dynatrace

Dynatrace, web kullanımı hakkında bilgi toplar ve kullanıcıların web sayfasında navigasyonunu sağlar. Dynatrace tıklama yolları, JavaScript hataları, Browser türleri ve coğrafi bölgeleri kaydeder. Eğer tüm çerezler kabul edilirse isim, e-posta adresi ve IP adresi alanları da kaydedilir. Bu veriler fonksiyonel sorunları çözmemizde yardımcı olur. Toplanan veriler 35 gün sonra otomatik olarak silinir.

Dynatrace veri koruma beyanı

İlgili hakları bilgileri

Veri Koruma Temel Yönetmeliği kanunu uyarınca ilgililerin aşağıda açıklanan hakları bulunur:

1. Bilgi edinme hakkı

Veri işlemeye tabi olan herkesin kimliğini ibraz ettikten sonra, ASFINAG'tan kişisel bilgilerinin işlenip işlenmediği bilgisini sorma hakkı bulunur. Şahsına ait veriler bilgi işlem sisteminde işlenmişse ilgilinin diğer konularda bilgi edinme hakkı da bulunur. Bu bilgiler örneğin bilgilerin kullanım amacı ve yasal mevzuatı, şahsını ilgilendiren verilerin kategorileri, veri kaynakları, verilerinin alıcısı, Profiling prosedürü dahil otomatik karar kılma, hakları ve yükümlülükleri ile ilgili bilgilendirme ve şahsi verilerinin bir kopyası gibi bilgilerdir.

2. Düzeltme ve silme hakkı

Kişisel bilgiler yanlış veya eksik olduğunda, ilgili kişi ek bir açıklama yaparak eksik veya yanlış bilgilerin işlenme amacı çerçevesinde düzeltilmesini talep edebilir. Kanunen öngörülmesi halinde veya veri sahibinin verilerin kullanımına izin veren muvafakatnameyi iptal etmesi, verilerin işlenmesi için herhangi bir yasal mevzuat bulunmaması veya kişisel bilgilerin edinilme amacının artık gerekli olmadığı  durumlarda ASFINAG kişisel bilgileri silmekle yükümlüdür.

Diğer taraftan ASFINAG kuruluşunun yasal yükümlülüklerini yerine getirmek veya kamu yararı olan bir görevin ifası veya kamusal yetkinin kullanılması veya haklarını geçerli kılmak, infaz etmek veya savunmak için verilerin işlenmesi gerekli olduğunda veri sahibinin bilgilerin silinmesini talep etme hakkı yoktur.

3. Verilerin işlenmesini kısıtlama hakkı

Her ilgili kişi, kişisel bilgilerinin bilgi işlem sisteminde işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahiptir. Bunun için aşağıda açıklanan koşullardan birinin oluşmuş olması gerekir:

  • İlgili kişi kişisel bilgilerinin, ASFINAG kuruluşunun bilgilerin doğruluğunu kontrol etme süresi boyunca doğru olmadığını iddia ediyor,
  • Verilerin işlenmesi yasalara aykırı ve ilgili kişi, kişisel bilgilerinin silinmesini reddediyor ve buna karşılık kişisel bilgilerinin kullanımının kısıtlanmasını istiyor.
  • ASFINAG kişisel bilgilere, bilgi işlem sisteminde işleme için daha uzun süre ihtiyaç duymuyor ve fakat ilgili kişi yasal haklarını kullanmak, infaz veya savunmak için bu verilere gerek duyuyor;
  • ASFINAG kuruluşunun verilerin kullanımı ile ilgili haklı sebebinin, daha açıklığa kavuşturulmadığı süre boyunca ilgili kişi, verilerin işlenmesine dair verdiği muvafakatnameyi iptal ettiğinde.

Önemli kamu yararı olduğunda veya ASFINAG kuruluşunun yasal haklarını kullanma, infaz veya savunma gibi durumlarda diğer kişilerin haklarını koruma için kullanımı kısıtlanmış verilerin kullanılmasına izin verilir.

4. Veri aktarım hakkı

İlgili kişi, ASFINAG kuruluşunun kullanımına sunduğu kişisel bilgileri yapılandırılmış, yaygın ve bilgi işlem sistemi tarafından okunabilir format ile almayı veya teknoloji açısından mümkün olması halinde diğer yetkili kişiye aktarma hakkına sahiptir. Bu hakka ancak, verilerin işlenmesi bir yasal sözleşmeye dayalı olması veya ilgili kişinin muvafakatnamesi olması halinde sahip olunur.

5. İptal hakkı

İlgili kişi, özel durumlardan oluşan sebeplerden dolayı kişisel verilerinin kullanımını her zaman iptal etme hakkına sahiptir. Bu hak ancak, verilerin işlenmesi

  • kamu yararı bulunan bir görevin yerine getirilmesi gerektiğinde veya
  • ASFINAG kuruluşuna temlik edilen kamu gücünü infaz etmek için veya
  • ASFINAG kuruluşu veya üçüncü şahısların haklı çıkarlarını korumak gerektiğinde vardır.

ASFINAG bu durumda verileri bilgi işlem sisteminde işlemez; fakat verilerin işlenmesi için ilgili kişinin hak ve hürriyetlerini aşan zorunlu koruma sebepleri olduğunu ispat edebildiğinde veya ilgili kişi yasal haklarını kullanmak, infaz veya savunmak için bu verileri kullanmaya devam edebilir.

6. Doğrudan reklam yapılmasını iptal etme hakkı

Kişisel veriler doğrudan reklam yapmak için kullanılacağında ilgili kişi, kişisel verilerinin bu tür reklamlarda kullanılmasını her zaman iptal etme hakkına sahiptir. İlgili kişi kişisel verilerinin doğrudan reklam yapılmasını iptal ettiğinde bu veriler artık bu amaçla kullanılamaz.

7. Denetleme mercisine şikayet etme hakkı

Her ilgili kişi Veri Koruma Dairesine şikayette bulunma hakkına sahiptir, Barichgasse 40-42, 1030 Wien, dsb@dsb.gv.at.