Cuprins

Declarație privind protecția datelor

Responsabil pentru procesarea datelor descrisă în continuare este ASFINAG Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierung-Aktiengesellschaft, 1030 Viena, Schnirchgasse 17, T +43 50 108-10000, F +43 50 108-10020, office@asfinag.at, FN 92191 a (denumită în continuare „ASFINAG“).

Responsabilul cu protecția datelor al ASFINAG poate fi contactat la adresa: Protecția datelor ASFINAG, c/o Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierung-Aktiengesellschaft, 1030 Viena, Schnirchgasse 17, datenschutz@asfinag.at, T +43 1 955 1266, F +43 1 955 1277.

ASFINAG | Autobahnen- und Schnellstraßen- Finanzierungs-Aktiengesellschaft ține foarte mult la protejarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Pentru că utilizarea magazinului nostru online nu este posibilă fără introducerea datelor personale, utilizarea datelor cu caracter personal (cum ar fi de exemplu nume, adresă, e-mail) este benevolă și se face numai cu acordul dumneavoastră. Aceasta se aplică și în privința oferirii datelor dumneavoastră cu caracter personal către terți (filiale sau alți terți).

Corespunzător prevederilor legale privind comunicarea electronică și protecția datelor, am luat măsurile tehnice și organizatorice impuse.

Analiza datelor / Matomo

Pagina noastră web utilizează software-ul Open Source „Matomo” (https://matomo.org/) ca instrument de analiză a aplicației. Astfel, este posibil să elaborăm o analiză a utilizării paginii web. Această analiză are drept scop îmbunătățirea paginii web pentru dumneavoastră prin detectarea, printre altele, a problemelor de navigație ale paginii web, precum și prin adaptarea funcțiilor și a ofertelor conform dorințelor dumneavoastră.

Prin Matomo sunt setate modulele cookie listate mai jos. Datele determinate în cadrul modulelor cookie sunt anonimizate imediat în mod automat, prin stocarea trunchiată a adresei IP și, astfel, prin excluderea unei referiri la propriul dispozitiv, respectiv la propria persoană. În plus, datele sunt stocate exclusiv pe serverul nostru și nu sunt transmise unui alt server, respectiv terț. Determinarea cu anonimizarea imediată a datelor dvs. este necesară obligatoriu pentru funcționarea paginii web.

MTCaptcha

Pagina noastră web utilizează un serviciu MTCaptcha, pentru a împiedica solicitările automate și pentru a facilita accesul numai utilizatoarelor și utilizatorilor legitimi și pentru a-i proteja de utilizarea abuzivă de către spammeri și bots. Modulele cookie setate prin intermediul acestui serviciu folosesc exclusiv împiedicării utilizării formularului de către bots și scripturi automate și sunt necesare obligatoriu pentru operarea paginii web. Nu se înregistrează date cu caracter personal. Informații detaliate referitoare la protecția datelor la utilizarea MTCaptcha găsiți la https://www.mtcaptcha.com/gdpr-captcha.

Module cookie

Temeiul legal pentru utilizarea cookie-urilor necesare funcțional este interesul nostru legitim conform art. 6 alin. 1 lit. f) RGPD, pentru a asigura funcționarea tehnică și funcțiile de bază ale paginii noastre de internet, precum și pentru a memora setările dumneavoastră de cookie selectate și de a opera corespunzător pagina de internet. Pentru toate celelalte cookie-uri (altele decât cele necesare funcțional) temeiul legal pentru utilizare îl constituie consimțământul dumneavoastră conform art. 6 alin. 1 lit. a) RGPD. Aveți dreptul de a vă revoca consimțământul în orice moment, însă aceasta nu privește legalitatea prelucrării efectuate până în acest moment.

În continuare găsiți o enumerare a cookie-urilor instalate de noi nesupuse obligației consimțământului:

Nume Perioada de stocare Tip/scop

__RequestVerificationToken

Sfârșitul sesiunii

Previne setarea neautorizată a conținuturilor paginilor de internet (așa-numitul Cross-Site-Request-Forgery). Nu conține informații despre utilizator.

ASP.NET_SessionId

Sfârșitul sesiunii

Cookie de sesiune al platformei multifuncționale, care este utilizat de paginile de internet, care se bazează pe tehnologia Microsoft.NET.

.ASPXANONYMOUS

1 oră

ID univoc pentru utilizatori anonimi.

_pk_id

13 luni

Înregistrează statistici cu privire la vizitele utilizatorului pe pagina web, cum ar fi de exemplu numărul vizitelor, durata medie de rămânere pe pagina web și care pagini au fost citite.

_pk_ses

30 de minute

Se utilizează de platforma de analiză Matomo pentru a urmări accesările paginilor de către vizitator în timpul sesiunii.

jsV

Sfârșitul sesiunii

Se setează de MTCaptcha și folosește la stocarea versiunii scriptului utilizate.

mtv1ConfSum

Sfârșitul sesiunii

Se setează de MTCaptcha ca date de verificare pentru validare.

mtv1Pulse

Sfârșitul sesiunii

Se setează de MTCaptcha ca string de identificare.

contrast

365 zile

Salvează setarea pentru contrast mărit, pentru a activa această setare în mod standard la următoarea vizită a paginii web.

 

În continuare găsiți o enumerare a cookie-urilor esențiale instalate de noi supuse obligației consimțământului:

Nume Perioada de stocare Tip/scop

NonEssentialCookiesAccepted

3 luni

Memorarea deciziei Cookie-Banner

epslanguage

1 an

Preferințele de limbă ale utilizatorului

În continuare găsiți o enumerare a cookie-urilor instalate de noi supuse obligației de consimțământ la aprobarea pentru toate cookie-urile:

Nume Perioada de stocare Tip/scop

dtCookie

Sesiune

Urmărește vizita mai multor solicitări pentru serviciile Dynatrace.

dtLatC

Sesiune

Măsoară timpul de latență al serverului pentru serviciile Dynatrace.

dtPC

Sesiune

Este folosit pentru serviciile Dynatrace, pentru a identifica punctele finale corecte.

rxVisitor

2 ani

Stabilește un ID de vizitator univoc pentru utilizator pentru serviciile Dynatrace, pentru a identifica vizitatorul, căruia să i se aloce sesiunile.

Rxvt

Sesiune

Memorează ștampila de timp pentru serviciile Dynatrace pentru a stabili când încep și când se încheie sesiunile.

dtSa

Sesiune

Este folosit pentru a salva informațiile de context despre acțiunile utilizatorului pentru serviciile Dynatrace peste diferite pagini.

Utilizarea nu este posibilă fără cookie-uri.

Dynatrace

Dynatrace obține informații despre performanța aplicației web și navigarea utilizatorilor noștri pe pagina web. Dynatrace înregistrează calea de accesare, eroarea JavaScript, tipurile de browser și regiunile geografice. Dacă toate modulele cookie au fost acceptate, se înregistrează, de asemenea, câmpurile nume și adresa de e-mail, precum și adresa IP. Aceste date ne ajută să identificăm probleme funcționale. Datele colectate vor fi șterse automat după 35 de zile.

Declarația de protecție a datelor din partea Dynatrace

Informație privind drepturile persoanelor vizate

Conform Regulamentului general privind protecţia datelor, persoanele vizate au următoarele drepturi:

1. Dreptul la informație

Fiecare persoană a cărei date personale sunt prelucrate are dreptul - după ce şi-a confirmat identitatea - să solicite ca ASFINAG să îi comunice dacă procesează datele sale cu caracter personal. Dacă acesta este cazul, persoana vizată are dreptul să solicite informaţii suplimentare cu privire la scopul şi baza legală a prelucrării, la categoriile de date care îl privesc, la sursele datelor, la destinatarii acestora, la faptul că decizia (nu) se ia în mod automatizat şi că (nu) există o funcţie automată de creare de profiluri, precum şi să afle eventuale informaţii cu privire la drepturile şi obligaţiile sale şi să obţină o copie a datelor sale cu caracter personal.

2. Dreptul la rectificare și ștergere

Dacă datele cu caracter personal sunt incorecte sau incomplete, persoana vizată poate - eventual prin intermediul unei declaraţii explicative - să solicite corectarea, completarea sau ştergerea datelor respective în contextul obiectivelor de prelucrare. ASFINAG este obligată să şteargă date cu caracter personal în special dacă ştergerea este impusă de lege, respectiv dacă a fost retras acordul de prelucrare, dacă nu există nicio altă bază legală pentru prelucrare sau dacă datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopul în care au fost colectate.

Pe de altă parte, dreptul de ștergere nu există dacă prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale a ASFINAG sau pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau de exercitare a autorității publice, delegată la ASFINAG și/sau revendicarea, exercitarea sau protejarea unor drepturi legale.

3. Dreptul la restricționarea prelucrării

Orice persoană vizată are dreptul de a restricționa prelucrarea datelor sale cu caracter personal. În acest sens trebuie îndeplinită una dintre următoarele premise:

  • Corectitudinea datelor cu caracter personal este contestată de către persoana vizată, şi anume pe o durată suficient de îndelungată care să permită ASFINAG să verifice corectitudinea datelor cu caracter personal,
  • Prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată refuză ştergerea datelor cu caracter personal şi solicită în schimb limitarea utilizării datelor cu caracter personal;
  • ASFINAG nu mai necesită datele cu caracter personal în scopul prelucrării şi totodată persoana vizată le necesită în scopul invocării, exercitării sau apărării unor pretenţii legale;
  • Dacă persoana vizată a formulat o contestaţie împotriva prelucrării în condiţiile în care nu s-a stabilit încă dacă motivele întemeiate ale ASFINAG prevalează faţă de cele ale persoanei vizate.

Cu toate acestea, anumite date pot fi utilizate în scopul protejării drepturilor unei alte persoane, în scopul unui interes public important sau în scopul invocării, executării sau protejării drepturilor legale ale ASFINAG.

4. Dreptul la portabilitatea datelor

Persoana vizată are dreptul să primească datele personale care o vizează şi pe care le-a furnizat către ASFINAG, într-un format structurat, comun și care poate fi citit automat și respectiv, dacă se poate din punct de vedere tehnic, are dreptul să transmită aceste date unui alt operator. Acest drept se aplică însă numai dacă prelucrarea se efectuează pe baza legală a unui contract, respectiv cu consimţământul persoanei vizate.

5. Drept de contestaţie

Persoana vizată are oricând dreptul de a contesta prelucrarea datelor sale cu caracter personal din motive care rezultă din situaţia sa particulară. Acest drept este aplicabil numai dacă prelucrarea

  • este necesară în scopul îndeplinirii unei activități de interes public sau
  • se efectuează în contextul exercitării autorităţii publice care a fost transferată către ASFINAG sau
  • este necesară în scopul urmăririi intereselor îndreptăţite ale ASFINAG sau ale unui terţ.

ASFINAG nu va mai prelucra datele cu caracter personal decât în cazul în care poate demonstra motive legitime temeinice pentru prelucrare care depășesc interesele, drepturile și libertățile persoanei vizate sau prelucrarea este în scopul revendicării, exercitării sau protejării unor drepturi legale.

6. Dreptul la contestaţie împotriva publicităţii directe

Dacă datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru a desfășura marketing direct, atunci persoana vizată are dreptul să se opună în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc în scopul unei astfel de publicități. În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării în scopuri de marketing direct, datele personale nu vor mai fi prelucrate în aceste scopuri.

7. Dreptul de a contesta la autoritatea competentă

Fiecare persoană vizată are dreptul la contestaţie la autoritatea de protecţie a datelor, Barichgasse 40-42, 1030 Viena, dsb@dsb.gv.at.