Obsahy Existuje rozdíl mezi pojmy zjišťování platnosti, evidenční databanka a evidence známek?

Ne, u těchto pojmů se jedná o veřejný registr, do kterého lze nahlédnout na www.evidenz.asfinag.at, ve kterém může každá osoba zdarma prostřednictvím zadání poznávací značky zjistit, zda vozidlo disponuje digitální známkou nebo digitálním úsekovým mýtem a na jakou dobu platí.