Treści Czy istnieje różnica między pojęciami: wyszukiwanie informacji o okresie ważności, baza danych ewidencyjnych i rejestr winiet?

Nie. Wszystkie pojęcia określają jeden, publiczny rejestr dostępny pod adresem www.evidenz.asfinag.at, w których każdy, podając numer rejestracyjny, może bezpłatnie sprawdzić, czy posiada elektroniczną winietę lub opłatę odcinkową oraz kiedy traci ona ważność.