Obsahy Existuje rozdiel medzi pojmami overenie platnosti, databáza záznamov a evidencia diaľničných známok?

Nie, pri týchto pojmoch sa jedná o verejný register, do ktorého môžete nahliadnuť na webovej stránke www.evidenz.asfinag.at, v ktorom môže každá osoba bezplatne, zadaním evidenčného čísla vozidla overiť informáciu, či motorové vozidlo má digitálnu diaľničnú známku alebo digitálne úsekové mýto a pre ktoré obdobia tieto platia.