Indhold Findes der en forskel mellem begreberne Forespørgsel om gyldighed, Registerdatabase og Vignetregister?

Nej, med disse begreber drejer det sig om et offentligt register, der kan hentes på www.evidenz.asfinag.at, og hvor alle via angivelse af en nummerplade kan forespørge på om et køretøj råder over en digital vignet eller over en digital vejafgift, og om for hvilke tidsrum de gælder.